Vrij om te sterven? - themanummer DenkWijzer

Mirjam121-09-2016 13:03 21-09-2016 13:03

De christelijke politiek en het levenseinde, dat onderwerp staat centraal in het septembernummer van DenkWijzer. Eindredacteur Mirjam Kosten leidt het nummer in. Wilt u doorspreken over het thema? Wees welkom op 28 oktober.

Er zijn onderwerpen, bijvoorbeeld het vrouwenkiesrecht, die definitief van de agenda mogen. Er zijn ook onderwerpen waarover we moeten blijven praten: zoals euthanasie.

Met het rapport Voltooid Leven van adviescommissie-Schnabel is de politieke discussie over euthanasie niet voorbij. D66 kondigde aan met een initiatiefwetsvoorstel te komen, waarin euthanasie ook mogelijk wordt gemaakt voor ouderen die hun leven voltooid achten.
In maart 2016 sprak Theo Boer de veertiende Groenlezing uit onder de titel Vrij om te sterven. Nederland, religie en het zelfgekozen levenseinde. In deze DenkWijzer wordt op die lezing gereageerd. Op pagina 29 vindt u een samenvatting – we hopen dat u de lezing die u als donateur thuisgestuurd kreeg, er weer bij pakt.

Er zijn mensen die menen dat je in het euthanasiedebat niet naar christenen hoeft te luisteren. Dat is onterecht: het al dan niet volledig afwijzen van euthanasie vormt geen aanleiding om niet te luisteren naar kanttekeningen bij euthanasie. Bovendien doet die houding geen recht aan de verschillen in posities. Er zijn gelovigen die euthanasie in alle gevallen afwijzen en er zijn gelovigen die dat niet doen. Net zo goed, zij het in andere verhoudingen, zijn er voorstanders, kritische voorstanders en tegenstanders te vinden onder niet-christenen. Tegelijk rijst de vraag of tegenstanders van euthanasie op hun beurt wel met meer dan een half oor luisteren naar argumenten van voorstanders van euthanasie.

In een studie naar het euthanasiedebat in Nederland vertelt een niet-gelovige criticus van euthanasie dat hij door voorstanders opzij werd geschoven als een katholieke fundamentalist. Want als je iets tegen euthanasie hebt, ben je gelovig. En als je gelovig bent, hoeven we niet naar je te luisteren. Ad hominem wordt dat in de argumentatieleer wel genoemd, een drogreden.

Pijnlijk. Want of palliatieve zorg genoeg geld krijgt, of er aandacht is voor mensen die niet zozeer dood, als wel een andere leven willen, zijn legitieme vragen. Niet-christenen en christenen zouden daar zich beiden druk om moeten maken.
Het doet er niet toe wie de argumenten aandraagt; als het terechte kanttekeningen zijn, tellen ze mee.

Mirjam Kosten, eindredacteur

PS. Wees welkom voor het DenkWijzerdebat Christelijke politiek en het levenseinde op 28 oktober aanstaande.

« Terug

Nieuwsarchief > 2016

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari