Voorstel luchthavengelden in balans

Foto Schipholmaandag 14 januari 2008 12:34

Dinsdag stemt het Europees Parlement over een richtlijn voor luchthavengelden. Het doel is misbruik van machtposities door luchthavens te voorkomen. Hans Blokland is blij met dit voorstel omdat een efficient Europees vervoerssysteem gebaat is bij gezonde concurrentie.

 

Een belangrijk aspect is daarom volgens Blokland dat dit voorstel zich alleen richt op die luchthavens die hun positie kunnen misbruiken. Blokland meent dat: “kleine luchthavens die als alternatief voor grotere havens dienen, niet snel in een dergelijke positie zullen komen”. Het is daarom verstandig dat de drempelwaarde is verhoogt van 1 miljoen passagiers naar 5 miljoen passagiers of 15% van de nationale passagiersstromen.

Een tweede element van belang betreft de mogelijkheid tot differentiatie van tarieven op grond van milieuprestatie van vliegtuigen. Dat biedt volgens Blokland de mogelijkheid om lokale omstandigheden in beschouwing te nemen en het tarieven beleid daarop af te stemmen. Dat zal het gebruik van stillere en schonere toestellen bevorderen.

Verder steunt Blokland van harte de terughoudendheid voor wat betreft de administratieve last voor de luchthavens. Blokland: “Bij het openbaren van bedrijfsgegevens moeten de kosten daarvan en de (bedrijfseconomische) vertrouwelijkheid in acht worden genomen.”

Op één punt ziet Blokland een probleem. Dat betreft de instelling van een onafhankelijke toezichthoudende autoriteit die klachten over de luchthavengelden in behandeling moet nemen. Het Parlement is van mening dat die autoriteit zowel de procedures voor klachten moet opstellen als daarop moet toezien. Blokland: “Het zou beter zijn wanneer tenminste de mogelijkheid wordt opengelaten dat de vaststelling van procedures en het toezicht daarop door verschillende instanties gebeurt, zoals in Nederland het geval is”. Blokland heeft goede hoop dat dit punt in de gesprekken met Raad en Parlement aan de orde zal komen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari