Vragen over trekkers

15-01-2008 11:00 15-01-2008 11:00

Vragen van het lid Cramer (ChristenUnie) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over trekkers.

1.
Kent u het artikel “Moderne trekkers zijn onverzekerd op de weg”
2.
Wat is het percentage trekkers dat nu onverzekerd is en daarmee strafbaar als ze op de openbare weg rijden omdat ze harder kunnen dan 25 kilometer per uur? Klopt het dat het hier gaat om circa 90% van de trekkers?
3.
Op welke wijze hangt kentekening samen met de verzekering tegen ongevallen en diefstal, invoering van het trekkerrijbewijs en aanpassing van de maximum snelheid voor trekkers en vergelijkbare voertuigen zoals dumpers? Klopt het dat invoering van het trekkerrijbewijs en verhoging van de maximale snelheid afhankelijk is van de invoering van het kenteken?
4.
Hoe verhoudt de huidige maximum snelheid zich tot de Europese richtlijn constructiebepaalde snelheid?
5.
Gaat u het voertuigreglement aanpassen nu moderne trekkers aanzienlijk zwaarder zijn en vaak omvangrijkere werktuigen trekken dan tijdens de invoering van dit reglement was voorzien? Zo nee, waarom niet?
6.
Bent u bekend met het feit dat per 1-7-2009 alle nieuwe trekkers in de EU verplicht moeten worden geregistreerd? Wat houdt deze registratie precies in? Hoeveel administratieve lasten zijn hiermee gemoeid?
7.
Is invoering van een kenteken voor trekkers een manier om de door de EU verplichte registratie te regelen? Kunnen door koppeling met deze registratie de administratieve lasten van de invoering van het kenteken worden verlaagd? Zo ja, met hoeveel?
8.
Hoe staat het met het nader onderzoek naar de oorzaken van de ongevallen met trekkers en eventuele alternatieve maatregelen zoals aangekondigd in de brieven van 26 juni 2007 en 29 oktober 2007?
9.
Bent u bereid in overleg te gaan met de LTO, Cumela, Federatie Agrotechniek, VHG, Het Zwarte Corps, Bouwend Nederland, Transport en Logistiek Nederland en Veilig Verkeer Nederland om tot een breed gedragen voorstel te komen t.a.v. trekkers en verkeersveiligheid?

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari