Europa blijvend onderwerp van bezinning

vlag eudinsdag 12 februari 2008 11:47

Afgelopen vrijdag 1 februari vond de eerste Europa-expertmeeting van het WI plaats. Op de agenda stond de interne huishouding van de Europese Unie in de periode na het hervormingsverdrag van Lissabon. De politicoloog Drs. Sander Luitwieler zette in een interessant betoog uiteen welke gevolgen het ‘verdrag van Lissabon’ heeft voor de efficiëntie, transparantie en het democratisch gehalte van de Europese Unie.

Luitwieler, co-auteur van enkele WI-publicatie over Europa, gaf aan dat er op het vlak van democratie en transparantie een bescheiden vooruitgang geboekt lijkt, nu er voor nationale parlementen een apart artikel is ingeruimd in de grondwettekst. Bovendien is de subsidiariteitstoets, welke bepaalt of beslissingen op het nationale danwel het supranationale of intergouvernementele niveau genomen moeten worden, verspoedigd van 8 naar 6 weken, en is gekozen voor een oranje kaart in plaats van voor een gele kaart-procedure, waardoor de nationale parlementen meer controle kunnen uitoefenen op wat er in Brussel gebeurd. Ook positief is het burgerinitiatief, waartoe 1 miljoen EU-burgers met hun handtekening kunnen oproepen.

Tegelijk is het noch maar de vraag of deze ontwikkeling in het nieuwe verdrag daadwerkelijk de beoogde verbetering van democratie en efficiëntie inhoudt. Een kritische houding blijft daarom nodig, om te voorkomen dat de Europese instituties op nog grotere afstand van de burger gaan opereren.

Door de aanwezige experts (een gezelschap van juristen, politici, theologen en filosofen) werd vastgesteld dat er meer ruimte is voor de ‘beleving’ van Europa, ook en juist in christelijke kringen.

De tweede spreker van de avond, Drs. Arie Oostlander (ex-Europarlementarier voor het CDA), benadrukte bijvoorbeeld dat de Europese samenwerking het product was van christelijke idealen. Om dit aspect voor de toekomst te behouden en te bewaren is een nieuwe orientatie nodig op wat die waarden en idealen voor het Europa van de toekomst te betekenen hebben. Zo noemde hij het bevorderen van de ontwikkeling van een internationale rechtsgemeenschap – ook buiten de EU-grenzen – als een specifiek Europese uitdaging.

Dit onderwerp staat dan ook op de agenda voor de volgende bijeenkomst, die vrijdag 15 februari a.s. zal plaatsvinden. Hier zal ook worden ingegaan op de externe uitdagingen aan het adres van de Europese instellingen.

Voor geïnteresseerden die de WI-bezinning over Europa willen volgen is er een apart weblog aangemaakt, te vinden op http://europabrainstorm.wordpress.com. De meetings en het weblog zijn onderdeel van de Onderzoeksstage van Karel Smouter – student filosofie aan de VU. Bij voldoende animo zal de Europa Expertgroep van het WI in de toekomst bijeen blijven komen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari