Bijdrage debat over de kinderopvang

12-02-2008 11:49 12-02-2008 11:49

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):
Voorzitter. De fractie van de ChristenUnie vindt de keuzevrijheid bij de kinderopvang bijzonder belangrijk. Voor daadwerkelijke keuzevrijheid zijn de opties van informele kinderopvang en de zelfstandige gastouder van belang. In het regeerakkoord is vastgelegd dat tweeverdieners die gebruik maken van informele kinderopvang, een betere toegang tot financiële ondersteuning krijgen. Tijdens het algemeen overleg hebben wij de staatssecretaris gevraagd om deze afspraak uit te voeren. De antwoorden van de staatssecretaris waren wat mijn fractie betreft echter niet bevredigend. Vandaar dat ik samen met mevrouw Sterk de volgende motie indien.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het regeerakkoord uitspreekt te komen tot een betere toegang tot financiële ondersteuning voor tweeverdieners die gebruik maken van informele kinderopvang;

overwegende dat keuzevrijheid van ouders voorop staat bij beslissen welke opvang voor hun kind het beste is;

overwegende dat de Wet kinderopvang bedoeld is een kader te bieden voor zoveel mogelijk vormen van kinderopvang;

constaterende dat er lange wachtlijsten zijn voor kinder- en buitenschoolse opvang;

constaterende dat zelfstandige gastouderopvang meer opvang zal genereren;

verzoekt de regering, andere mogelijkheden te onderzoeken om deze vorm van zelfstandige gastouderopvang mogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Ortega-Martijn en Sterk. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 7 (31322).

Bron: ongecorrigeerd verslag

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari