Bijdrage spoeddebat beveiliging Schiphol

woensdag 13 februari 2008 12:05

De heer Anker (ChristenUnie):
Voorzitter. Mijn fractie heeft met de nodige bezorgdheid en schrik kennisgenomen van de berichten uit het televisieprogramma. Wij hebben daarom met de nodige interesse de brief van de minister gelezen.

Het is niet dat ik dit allemaal niet ernstig vind, maar het verhaal dat ik hierover zou gaan houden, is inmiddels door de drie sprekers voor mij ook gehouden. Wij vinden dit een ernstige zaak. De nationale luchthaven moet gewoon goed beveiligd zijn. Wij zijn blij dat inmiddels actie is ondernomen. Ik wil de minister over twee onderwerpen nog een specifieke vraag stellen. Voor het overige kan ik mij aansluiten bij de andere sprekers. Met name het betoog van de heer Van der Staaij kwam ook wat chronologie betreft behoorlijk overeen met hetgeen ik op papier heb staan.

Mijn eerste vraag betreft het beeld dat je min of meer vrij spel hebt als je eenmaal door de eerste ring van beveiliging heen bent, de ingang voor het personeel, of "de achterdeur", zoals de heer Van Haersma Buma het heeft genoemd. Dat gevoel kwam bij ons heel sterk naar boven. Als je er eenmaal doorheen bent, hoeft er niet zo heel veel meer te gebeuren. Dan kun je een heel eind tot bij en zelfs in een vliegtuig komen. Dat beeld is niet goed. Hoe kan zoiets ontstaan? De minister zegt in zijn brief heel terecht dat beveiliging altijd mensenwerk is en dat de beveiliging net zo sterk is als de zwakste schakel. Dat is natuurlijk helemaal waar. Stel dat die zwakste schakel wordt gevonden en wordt doorbroken, hebben wij daarvoor dan een achtervang? Volgens mij gaat het daar mede om. "Veiligheidsketen" is misschien een ander woord, en voor een heel ander debat, maar daar gaat het mij wel een beetje om.

Mijn tweede vraag gaat over de Koninklijke Marechaussee. Wij hebben vandaag gehoord dat het voor de Koninklijke Marechaussee lastig is om de grensbewaking goed te bemannen. Op zichzelf wordt die bemand, maar je staat soms heel lang in de rij omdat er simpelweg niet voldoende personeel is; dat heb ik zelf twee of drie weken geleden meegemaakt.

Nu wil ik er best op vertrouwen -- hoewel dat wellicht niet zo verstandig is waar het dit dossier betreft -- dat men de juiste keuze maakt en niet ten koste van de beveiliging bijvoorbeeld extra grensbewaking inzet. Hoe kunnen wij er zeker van zijn dat de beveiliging niet te lijden heeft onder het personeelstekort bij de Koninklijke Marechaussee? Dit is een belangrijk punt. Het gaat bij dit debat over vertrouwen. Ik kan mij heel erg goed voorstellen dat wanneer je mensen iedere dag door het poortje ziet komen, je na een poosje je hand opsteekt en dat het dan wel goed gaat. Het is heel mooi dat je in een bedrijf kunt werken waar je elkaar kent en kunt vertrouwen. Maar juist op dit punt, waarbij de risico's zo groot zijn, zullen wij meer ons wantrouwen moeten organiseren.

Tweede termijn
De heer Anker (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik dank de minister voor zijn uitgebreide beantwoording en spreek mijn waardering uit voor het georganiseerde wantrouwen, dat de instelling zou moeten zijn. Ik heb nog één vraag, namelijk een vraag die ik ook in eerste termijn heb gesteld. Het is iets dat mij zorgen blijft baren, al kon ik er niet al te concreet op ingaan. Ik wilde namelijk niet te veel vertellen van wat wij vanochtend hebben gehoord tijdens de technische briefing. Ik hoorde vanochtend dat de onderzoeksjournalist -- en ik zal niet al te concreet worden -- wist hoe hij zich over het terrein moest bewegen om buiten het zicht van allerhande camera's te blijven. Ik vertel niet hoe hij dat deed, maar hij wist het wel. Dat maakt mij toch ongerust. Je bent daar dan doorheen en dan is het blijkbaar niet al te moeilijk om je vervolgens over zo'n vliegveld te bewegen. Dat bedoelde ik eigenlijk met die keten. Als je eenmaal door die eerste controle heen bent, moeten wij ervoor zorgen dat er daarna voldoende achtervang is. Die zorg heb ik in eerste termijn geuit en ik heb daar geen concrete reactie van de minister op gekregen. Daarom herhaal ik dit nog een keer.

Ik ben er wel van overtuigd dat deze minister volledig doordrongen is van de ernst van de situatie en in eerste instantie een adequate maatregel heeft genomen. Wij moeten dit onderwerp echter actueel blijven houden. Als je dan hoort dat wij af en toe wat brieven hebben laten lopen omdat wij het even niet meer zo spannend vonden... Dit blijft blijkbaar toch een belangrijk onderwerp waarop wij scherp moeten blijven met elkaar.

Bron: ongecorrigeerd verslag

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari