Vragen over de aanleg van een spoorlijn Breda-Utrecht

vrijdag 22 februari 2008 11:04

Vragen van het lid Cramer (ChristenUnie) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de aanleg van een spoorlijn Breda-Utrecht.

1.
Kent u de berichten 'Spoor Breda-Utrecht'? en 'Spoorlijn ligt er binnen twintig jaar'
2.
Kunt u de Tweede Kamer voor de behandeling van het MIRT informeren over de resultaten van de studie die thans wordt gedaan over de vraag of de conclusies van de verkennende studie corridor Breda-Utrecht (BRUT) uit 1999 betreffende deze nieuwe spoorlijn nog steeds geldig zijn?
3.
Bent u bereid in deze studie niet alleen de actualisatie van de (gebruiks)cijfers te betrekken, maar ook de bijdrage die deze verbinding kan leveren als mogelijke omleidingsroute bij calamiteiten voor de HSL-Zuid, als route voor goederenvervoer en de kansen op deze corridor voor de realisatie van een NS-regiopoort?
4.
Deelt u de mening van Goudappel Coffeng en BAM dat de verbetering van de A27 kansen biedt voor de realisatie van de spoorlijn Breda-Utrecht door onder meer de relatief geringe meerkosten bij gelijktijdige realisatie?
5.
Kunt u een globale inschatting geven van de benodigde investeringen voor een dergelijke spoorverbinding als deze wordt gecombineerd met het A27 project (bijvoorbeeld door het combineren van kunstwerken) en als deze los van het A27-project wordt ontwikkeld?
6.
Bent u bereid in het MER-A27 Utrecht-Hooipolder één of meer alternatieven op te nemen waarin een spoorlijn wordt gerealiseerd, bijvoorbeeld als onderdeel van het Meest Milieuvriendelijk Alternatief? Zo nee, waarom niet?

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari