Inbreng bij de berekening van de rijksbijdrage voor het beroepsonderwijs

woensdag 13 februari 2008 14:45

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennis genomen van het wetsvoorstel hetgeen beoogt de Wet educatie en beroepsonderwijs te wijzigingen in verband met de toevoeging van een tweede teldatum voor de bepaling van de instroom van de deelnemers ten behoeve van de berekening van de rijksbijdrage voor het beroepsonderwijs. Zij hebben op een enkel punt nog wel behoefte aan een nadere toelichting op dit wetsvoorstel.

Het stemt de leden van de fractie van de ChristenUnie tevreden dat hiermee uitvoering wordt gegeven aan het coalitieakkoord, teneinde instellingen te stimuleren deelnemers te behouden voor het onderwijs en op deze wijze een bijdrage te leveren aan het tegengaan van voortijdig schoolverlaten.

De leden van de fractie van de ChristenUnie zijn van mening dat het bij de invoering van de tweede teldatum dient te gaan om een prikkel voor de instelling om schooluitval tegen te gaan en niet om een taakstelling. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen in dit verband de regering dan ook nader toe te lichten in hoeverre het voorliggende wetsvoorstel tegemoet komt aan de motie 31200-VIII nr. 99 van het lid Besselink c.s.

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari