Bijdrage debat over de oorzaken van de brand in het Catshuis

dinsdag 26 februari 2008 10:51

De heer Anker (ChristenUnie): Voorzitter. De brand in het Catshuis was een vreselijk ongeluk. Een ongeluk dat hoogstwaarschijnlijk voorkomen had kunnen worden wanneer de regels waren nageleefd. Dan zou geen thinner zijn gebruikt, tenzij aan bepaalde voorwaarden was voldaan. Er is echter wel thinner gebruikt en het kwam tot een ontploffing waarbij een dodelijk slachtoffer is gevallen.

Vier jaar na dato voeren wij dit debat omdat er nog steeds onduidelijkheid is over de gang van zaken destijds. Waarom is er thinner gebruikt? Wie wisten daarvan af? RTL Nieuws heeft heel veel onderzoek gedaan naar de zaak. Uit zijn bevindingen trekt het de conclusie dat de overheid wel heeft geweten van het gebruik van thinner. De minister-president ziet in het RTL-dossier voldoende aanleiding om de zaak door te sturen naar het OM.

Als Kamerlid kan ik niet bepalen wat wel en niet waar is in deze zaak. Enerzijds ontvangen wij van de zijde van RTL verklaringen van anonieme ambtenaren dat wel degelijk bij de overheid bekend was dat er verboden middelen werden gebruikt. Anderzijds heeft de overheid daarop ontkennend gereageerd. De rechter heeft in zijn uitspraak ook de suggestie gewekt dat ambtenaren op de hoogte moeten zijn geweest van het gebruik van deze middelen. Burgers mogen van de overheid verwachten dat deze integer en naar eer en geweten handelt. Ambtenaren die verschillende dingen zouden beweren, passen niet in dat beeld.

Op dit moment hangt er een schijn van afschuiven en verdoezelen van feiten rond dit dossier. Daar is mijn fractie niet blij mee. Er moet gewoon duidelijkheid komen. Ik sluit niet uit dat daarmee misschien een lelijke waarheid naar boven komt. Wij zijn het echter aan de nabestaanden maar ook aan onszelf verplicht dat de vragen die nu al zo lang spelen, worden beantwoord. Daarbij gaat het om de volgende vragen. Hoe kon het dat er thinner werd gebruikt? Was de overheid daarvan op de hoogte en zo ja, waarom is dat niet boven tafel gekomen? Mijn fractie vraagt de betrokken ministers om alles in het werk te stellen om deze vragen beantwoord te krijgen. Mijn fractie heeft behoefte aan een grondig strafrechtelijk onderzoek, waaraan de overheid alle medewerking verleent. Wanneer kan dit onderzoek op zijn vroegst klaar zijn? Hoe wordt de Kamer daarover geïnformeerd? Wat mijn fractie betreft, gebeurt het allemaal zo snel maar ook zo grondig mogelijk.

Tweede termijn
De heer Anker (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik ben aan het einde van dit debat erg blij met de beantwoording van beide bewindspersonen. Wij zaten hier volgens mij allemaal met, zacht uitgedrukt, een ontzettend onbehaaglijk gevoel, een heel ongerust gevoel over wat hier nu precies is gebeurd. Ik ben heel blij dat het kabinet heeft gezegd: wij gaan daarover niet met u in discussie, wij gaan geen welles-nietesspelletje spelen; de waarheid moet gewoon op tafel komen. Dat is belangrijk voor de verhouding tussen het kabinet en het parlement en het is ook heel belangrijk voor het imago van de overheid. Ik ben daar heel blij mee, want het had ook heel anders kunnen zijn. Er is helemaal niets gedaan om ons op de een of andere manier te ontwijken; alles is volmondig toegezegd. Ik vind het heel bijzonder dat het kabinet zich op deze manier opstelt tegenover de Kamer. Daarvoor dank ik het kabinet.

Bron: ongecorrigeerd verslag

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari