Inbreng bij het verstrekken van een uitkering voor mantelzorgers

28-02-2008 17:18 28-02-2008 17:18

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van het onderhavige wetsvoorstel. Deze leden zijn blij dat de landelijke regeling voor het waarderen van mantelzorgers hiermee een wettelijke basis krijgt. Voor deze leden is het van belang dat de uitkering goed bereikbaar is voor mensen die mantelzorg verlenen. De wijze waarop de wettelijke verankering van de regeling is vormgegeven, vormt voor deze leden nog wel aanleiding tot het stellen van de volgende vraag.

In de MvT staat dat het niet uitgesloten is dat in de toekomst de groep mantelzorgers die voor een uitkering in aanmerking komen wordt uitgebreid, waarbij met name gedacht moet worden aan mantelzorgers die zorg verlenen op terreinen die onder de WMO vallen. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen hoe deze mogelijke uitbreiding zich verhoudt tot de keuze voor het CIZ en Bureau Jeugdzorg als gegevensverstrekkende instellingen. Waarom is niet gekozen voor een bredere formulering van artikel 19 b, zodat in ieder geval ook gemeenten in het kader van de WMO voor de functie van gegevensverstrekker in aanmerking zouden kunnen komen, zonder dat daarvoor opnieuw een wetswijziging noodzakelijk is?

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari