Bijdrage spoeddebat over de sluiting van postkantoren

13-03-2008 13:28 13-03-2008 13:28

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie): Voorzitter. TNT en de Postbank kiezen voor eigen verkooppunten. De hoofdpostkantoren sluiten. Er kwam een gevoel van nostalgie bij mij op toen ik dit bericht hoorde en het gevoel dat het nu echt allemaal is afgelopen. Postkantoren bv wordt helemaal ontmanteld. TNT Post bevindt zich nog steeds in het veranderingsproces om te kunnen concurreren met internationale marktleiders op het gebied van postvervoer. Het staatsbedrijf is verworden tot een internationaal bedrijf dat blijft inzetten op hoogwaardige dienstverlening.

Hetzelfde geldt voor de Postbank. De inzet van mijn fractie in dit debat is dat de universele postdienstverlening moet worden gegarandeerd.

De staatssecretaris stelt in zijn brief dat TNT Post in de toekomst blijft voldoen aan de wettelijke eisen zoals gesteld aan postvestigingen in het Besluit algemene richtlijnen post. Die dienstverlening van TNT Post blijft bereikbaar voor alle inwoners en wordt aangeboden op locaties die de voorkeur hebben van de consumenten: dienstverlening vanuit winkels. Hoe zal de overgang verlopen bij de afbouw van het aantal hoofdpostkantoren en het onderbrengen in winkels? Ook in de overgangssituatie moet de dienstverlening worden gegarandeerd. Graag krijg ik hierop een reactie van de staatssecretaris.

Mijn fractie wil ook graag weten hoe het aanbieden van het (nagenoeg) volledige assortiment wordt verspreid over de 2600 locaties. Consumenten moeten beter op de hoogte worden gebracht van de dienstverlening op de verschillende locaties. Het is bijvoorbeeld vervelend als een mindervalide bij de balie tot de ontdekking komt dat zij voor het afnemen van een dienst niet op die locatie terechtkan. De voorlichting op dit punt kan worden verbeterd. Wil de staatssecretaris hierop toezien? Welke afspraken gaat hij hierover maken met TNT?

Er gaan arbeidsplaatsen verloren. Hoe wordt dit opgevangen? Mijn fractie gaat ervan uit dat TNT Post en de Postbank overleggen met de sociale partners en tot een sociaal plan komen. Uitgangspunt van TNT Post en ING Postbank is dat gedwongen ontslagen zo veel mogelijk worden voorkomen. Dat is een mooi streven. Het is wel zaak om dit op korte termijn te regelen, zodat het personeel gefaseerd van werk naar werk kan worden begeleid. Is de staatssecretaris ervan op de hoogte of de onderhandelingen hierover al zijn gestart?

Ik heb er alle vertrouwen in dat de universele postdienstverlening goed zal verlopen indien de Postwet wordt nageleefd en goed gehandhaafd. Het is aan de staatssecretaris om conform de afspraak de Kamer hierover periodiek te informeren. De postdienstverlening vanuit de winkel is iets beter dan die van de postkantoren; vooral de bejegening en de vriendelijke omgang met het personeel scoren hoger. Ik kan dat zeggen, als ex-werknemer van TNT die op zowel een hoofdpostkantoor als een postagentschap heeft gewerkt.

Mevrouw Gerkens (SP):

Die laatste bewering is interessant. Hoe weet mevrouw Ortega dat de dienstverlening in de postwinkels beter is dan op postkantoren? Functioneerde zij zelf beter op het postagentschap dan op het postkantoor?

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):

TNT Post heeft een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Daar kwam uit dat de dienstverlening bij postagentschappen ietsje beter scoort dan bij postkantoren. Daarbij gaat het om zaken als de bejegening van klanten en de wachttijden.

Mevrouw Gerkens (SP):

De slager keurt hier natuurlijk zijn eigen vlees. Zou het niet goed zijn om onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de dienstverlening en service?

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):

Voor het bepalen van het dienstenniveau zou het inderdaad goed zijn om zicht te krijgen op de kwaliteit van de dienstverlening. Ik ben het echter niet eens met de suggestie dat de dienstverlening bij een postagentschap beneden niveau is. Dat is echt niet waar!

Mevrouw Gerkens (SP):

Dat heb ik ook niet gezegd.

Tweede termijn

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik heb geen motie ingediend, maar ik heb aan de staatssecretaris gevraagd hoe het zit met de dienstverlening gedurende de overgangssituatie, als de 250 postkantoren worden opgeheven en er nieuwe dienstverlening in winkels voor in de plaats komt. In hoeverre ziet de staatssecretaris erop toe dat de dienstverlening gegarandeerd blijft? Wordt de Opta gedurende vijf jaar ingezet om een oogje in het zeil te houden?

Bron: ongecorrigeerd verslag

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari