Vragen over kolenstroom

vrijdag 14 maart 2008 16:44

Vragen van het lid Wiegman-Van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over kolenstroom.

1.        Kent u het rapport "De wereld achter kolenstroom"?[1]

2.        Kloppen de schattingen van Greenpeace mbt de herkomstlanden van kolen voor de Nederlandse elektriciteitscentrales?

3.        Hoe beoordeelt u  het feit dat kolen voor Nederlandse centrales voornamelijk worden gehaald uit Colombia, Zuid-Afrika en Indonesië waar sprake is van slechte arbeidsomstandigheden, mensenrechtenschendingen en milieuvervuiling (waaronder vergiftiging van drinkwater) door de mijnbouw?

4.        Klopt het dat Aziatische stroomproducenten wel inzicht geven over de herkomst van hun kolen maar de Europese stroomproducten niet? Zo ja, bent u bereid maatregelen te nemen die de transparantie met betrekking tot de herkomst van kolen verbeteren?

5.        Kan de productie van kolen worden gecertificeerd net zoals wordt gedaan bij hout en soja? Bent u bereid u hiervoor in te zetten op Europees niveau?

6.        Bent u bereid de Nederlandse stroomproducenten aan te spreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en te verzoeken af te zien van de kolenimport uit landen waar de gevolgen voor mens en milieu onacceptabel zijn?


[1] http://www.greenpeace.nl/news/steenkool-laat-wereldwijd-spoo

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari