Overleg over vuurwerk

dinsdag 29 januari 2008 14:00

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) wil
weten of de VROM-Inspectie sancties kan opleggen als eind 2008 blijkt dat
de vuurwerkopslag bij de politie nog steeds onveilig is.

Vindt er een evaluatie plaats van de afspraken die met de importeurs zijn
gemaakt ter voorkoming van letselschade?

Heeft het toestaan van zwaarder vuurwerk geleid tot de verwachte daling
in de verkoop van illegaal vuurwerk? Heeft het toestaan van zwaarder
vuurwerk geleid tot meer letselschade?

Kunnen de aanbevelingen van de werkgroep die onderzoek gaat doen
naar het geweld en de schade rond de jaarwisseling nog voor het zomerreces
worden besproken? Het is goed dat de minister onderzoekt of de
afsteektijden enlocaties verder kunnen worden beperkt. Toch mag de
suggestie niet worden gewekt dat het afsteken van vuurwerk gelijk staat
aan vandalisme. De overlast rond de jaarwisseling die wel als vandalisme
kan worden aangemerkt, moet keihard worden aangepakt. Welke mogelijkheden
biedt de APV?

Welke maatregelen neemt de minister om de vuurwerkongevallen bij
personen onder de 15 jaar terug te dringen? Het OM moet de import van
illegaal vuurwerk door burgers volgend jaar intensiever aanpakken.
Is de minister bereid om landelijke regels op te stellen voor het carbidschieten?
Ook bij vuurwerk moet de vervuiler betalen. Kunnen in de prijs van vuurwerk
de kosten van de aantasting van de luchtkwaliteit en van het verwijderen
van afval worden doorberekend?

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari