Inbreng over de samenvoeging van Alkemade en Jacobswoude

woensdag 19 maart 2008 14:22

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van het wetsvoorstel dat de samenvoeging van de gemeenten Alkemade en Jacobswoude regelt. Zij constateren dat deze samenvoeging na aanvankelijke strubbelingen op een breed draagvlak kan rekenen.

Wel constateren zij dat in het wetsvoorstel een andere invulling wordt gegeven aan draagvlak, dan in het beleidskader gemeentelijke herindelingen. In dat beleidskader geeft het kabinet aan groot belang te hechten aan een sterk draagvlak onder de bevolking voor herindelingsvoorstellen. Dit belang is allereerst gelegen in de democratische legitimatie van deze voorstellen, aldus het kabinet. In voorliggend wetsvoorstel wordt aangegeven dat bij draagvlak in de eerste plaats wordt uitgegaan van het draagvlak bij de betrokken gemeenteraden. Graag een nadere toelichting op dit verschil.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering tevens naar de totstandkoming van een nieuw beleidskader gemeentelijke herindeling. Kan de regering al meer inzicht verschaffen over de inhoud van het beleidskader en de termijn waarbinnen dit nieuwe kader aan de Kamer wordt aangeboden?

Tenslotte vragen de leden van de ChristenUnie-fractie een toelichting op de grenscorrectie met de gemeente Teylingen. Welke knelpunten bestaan er op dit punt?

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari