Inbreng bij de wijziging van de Monumentenwet 1988

woensdag 26 maart 2008 11:46

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennis genomen van het wetsvoorstel hetgeen beoogt de Monumentenwet 1988  te wijzigen in verband met onder meer beperking van de ministeriele adviesplicht bij aanvragen om een monumentenvergunning. Zij hebben op een enkel punt nog wel behoefte aan een nadere toelichting op dit wetsvoorstel.

Deze leden onderkennen het nut van het vereenvoudigen van de procedure van vergunningverlening met betrekking tot beschermde monumenten en het geven van meer verantwoordelijkheid aan gemeenten.

Ingevolge dit wetsvoorstel zouden verzoeken van belanghebbenden voor aanwijzing van monumenten van voor 1940 niet meer kunnen worden gehonoreerd. In reactie op het advies van de Raad voor cultuur wordt aangegeven dat naar huidig inzicht natuurlijk verbeteringen zijn te benoemen in het monumentenbestand, maar dat dat niet weg neemt dat met alle voorbehouden vandien de circa 52000 beschermde rijksmonumenten als de meest beschermingswaardige werken van het totale bouwareaal kunnen worden beschouwd.

De leden van de fractie van de ChristenUnie verzoeken om nader toe te lichten op welke wijze de minister voornemens is van de bevoegdheid om ambtshalve monumenten uit de periode van voor 1940 aan te wijzen gebruik zal maken ten einde gestructureerd te kunnen werken aan verbeteracties.

Tevens verzoeken de leden van de fractie van de ChristenUnie de regering nader toe te lichten in hoeverre deze aanscherping van beleid leidt tot vermindering van bestuurs- en administratieve lasten.

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari