Bijdrage van Hans Blokland aan debat voorjaarstop in Straatsburg

Inflatie12-03-2008 12:04 12-03-2008 12:04

MdV,

Inflatie is een spook dat opnieuw door de lidstaten gaat. Met 3,2 procent staat de inflatie fors boven de 2 procent doelstelling. En dat is een zorgelijke ontwikkeling. Een ontwikkeling die met nieuwe looneisen, zoals in Nederland, wordt aangewakkerd.
De afgelopen jaren stond het debat ter voorbereiding op de voorjaarstop in het teken van de hervormingen van de verzorgingsstaat. Daar was alle reden toe. Verzorgingsstaten waren onhoudbaar geworden. Verschillende lidstaten hebben daar hun voordeel mee gedaan en staan er nu beter voor.
Maar, MdV, de toekomst ziet er minder gunstig uit. De inflatie is te hoog. De prijzen van grondstoffen stijgen. En recent moesten de centrale banken de kredietcrisis op de financiële markten bezweren met omvangrijke geldleningen. Herstel van consumentenvertrouwen is nu noodzakelijk.
De heer Trichet gaf afgelopen week aan, dat de ECB zich conform de bepalingen uit het Verdrag, met het monetaire beleid zal blijven richten op het handhaven van prijsstabiliteit. En dat moet de ECB in onafhankelijkheid blijven doen! Wat de nieuwe, Franse, baas van het IMF ook beweert!
Het is echter aan de lidstaten om dat beleid te ondersteunen door zorg te dragen voor beheerste ontwikkeling van loonkosten.
Kan de Raad aangeven welke aanvullende maatregelen hij zal nemen om het tij te keren? Zijn er maatregelen te verwachten om een al te snelle groei van de lonen af te remmen?

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari