Bijdrage van Hans Blokland aan debat voorjaarstop in Brussel

voorjaarwoensdag 26 maart 2008 12:08

MdV,

Vorig jaar is op de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad de wens uitgesproken om tot een ambitieus klimaatbeleid te komen. Op 23 januari van dit jaar heeft de Europese Commissie dit concreet vormgegeven in wetsvoorstellen die door het Parlement van harte zijn verwelkomd.

Ik ben er van overtuigd dat, wanneer we effectief beleid willen voeren, we moeten zorgen dat we vóór Poznan een constructief akkoord hebben tussen Raad en Parlement. We moeten daarbij procedurele belemmeringen vermijden die een akkoord in eerste lezing onmogelijk zouden kunnen maken. Zo'n akkoord in eerste lezing vereist flexibiliteit van het Parlement, maar zeker ook van de Raad.

Inspanningen van de EU zijn waardevol, maar nog waardevoller zou het zijn wanneer de gehele internationale gemeenschap zich inzet op milieu- en klimaatgebied. In december vorig jaar is op Bali daarvoor een belangrijke stap gezet, maar er is meer nodig. Ik ben verheugd dat de Raad heeft aangegeven dat de EU zich dit jaar in Poznán intensief moet blijven inspannen om met alle participanten tot een akkoord te komen in 2009. Dit is de voorwaarde waaronder de EU haar ambities nog verder kan aanscherpen.

Met voortvarendheid de Lissabonstrategie uitvoeren. Dat mag kort gezegd het resultaat zijn van de laatste voorjaarstop. En dat is goed nieuws. Ik begrijp uit de verslagen dat de regeringsleiders de noodzaak zien van de sociale dimensie. Kan de raadsvoorzitter ons daar wat meer over laten weten? Zijn er aanvullende voorstellen te verwachten om de sociale dimensie te versterken?

Ten slotte, vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Het getuigt van een volwassen houding daar wijs mee om te gaan. In Nederland maakt een parlementslid een omstreden film over de Islam. Ik spreek de wens uit dat Europa eensgezind zal zijn als het, onverhoopt, tot ongeregeldheden komt.

Dank u.

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari