Bijdrage debat over banenverlies Schiphol in verband met de invoering van de vliegtax

woensdag 26 maart 2008 09:47

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie): Voorzitter. De vliegbelasting doet nog steeds veel stof opwaaien in het land. Zij zou een straf op vakantie zijn. Zij zou niet bijdragen aan de milieudoelstellingen. En nu is er commotie ontstaan over mogelijk banenverlies.

De ChristenUnie is altijd groot voorstander geweest van een vliegbelasting. Ik maak van de gelegenheid gebruik om er de nadruk op te leggen dat wij die nooit primair als een milieumaatregel hebben beschouwd, maar als een goede maatregel voor de vergroening van het belastingstelsel. Met de belasting op vliegen wordt er eindelijk een einde gemaakt aan een onrechtvaardige situatie, namelijk dat burgers, in de woorden van staatssecretaris De Jager, meer belasting betalen voor een pakje boter dan voor een vliegticket. Ook wordt de belastinggrondslag verbreedt, met het principe "de vervuiler betaalt".

Wij zijn er niet rouwig om als de belasting tegelijk leidt tot een heroverweging van de keuze van het vervoermiddel door de consument. Uit onderzoek blijkt dat de vliegbelasting ook bijdraagt aan enige vermindering van de CO2-uitstoot en dat is pure winst.

Eerlijk gezegd verbaas ik mij er een beetje over dat de kwestie van het banenverlies nu weer opspeelt. Eind vorig jaar heeft het CPB een onderzoek verricht naar de effecten van de vliegbelasting. De voorspelling was dat die zo'n 5000 tot 10.000 banen zou kosten. Die informatie kenden wij bij de behandeling van het Belastingplan. Wij hebben er toen nog over gesproken. En nu zou het opeens nieuwe informatie zijn?

Bovendien is de grote vraag waar het aantal van 12.000 op gebaseerd is. Ik heb alleen krantenberichten, maar geen gedegen onderbouwing van dit aantal gezien. Misschien heb ik wat gemist, maar dat hoor ik dan natuurlijk graag. Dat wij hier vanavond weer over spreken is dat wij mondiaal, maar zeker ook op Europees niveau, tot afstemming van de vliegbelasting moeten komen. Dat kan in de vorm van een ticketbelasting, maar ook in de vorm van een belasting op kerosine. Samen met andere collega's heb ik hier al eerder voor gepleit, ook met collega's uit andere landen. Gaat de minister zich maximaal inspannen om op Europees niveau tot gezamenlijke afspraken te komen over een vorm van vliegbelasting?

De heer Nicolaï (VVD):

Het verhaal van mevrouw Wiegman nam een interessante wending, naar een Europese aanpak. Dat is precies wat de VVD steeds heeft bepleit. Er liggen mooie plannen. Over een paar jaar voeren wij de emissiehandel in. Is het dan niet averechts om iets te doen dat er haaks op staat? Moeten wij niet juist daarop vooruitlopen?

Is mevrouw Wiegman het er voorts mee eens dat op het moment dat op Europees niveau een heffing wordt ingevoerd wij de boel in Europa zouden moeten regelen en daar niet een Nederlandse heffing bovenop moeten doen?

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Ik vind het ontzettend goed om op Europees niveau tot afstemming te komen. De ChristenUnie pleit ervoor om het vliegverkeer onder het systeem van CO2-emissiehandel te brengen. Wij hebben echter niet zoveel zin om daar op te wachten. Wij vinden het een goed idee om, ook vanuit het idee van vergroening van het belastingstelsel, de vliegbelasting in te voeren. Het is natuurlijk prachtig als je intussen meer landen achter dit idee weet te krijgen. Er zijn meer landen die het willen, maar wat ons betreft komen er nog meer bij.

De heer Nicolaï (VVD):

Dat zijn maar heel weinig andere landen. Als Nederland gidsland moet zijn -- daar kan ik mij nog iets bij voorstellen vanuit de ideeën van de ChristenUnie -- moeten wij toch vooruitlopen op een systeem dat wij Europees willen introduceren? Dit staat er haaks op.

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Nee, niet haaks. Wij nemen deze maatregel en hiermee laten wij voor onszelf, nationaal, zien waarvoor wij staan, namelijk vergroening van het belastingstelsel en meer rechtvaardigheid daarin door eindelijk ook het vliegverkeer onder de werking ervan te brengen. En intussen is er contact met collegakamerleden uit België, Duitsland, Engeland en Frankrijk om op deze weg verder te gaan. Dit is al een mooie groep van landen, en ook nog in onze directe omgeving, om hiermee in Europees verband verder te gaan.

De heer Madlener (PVV):

De regering, waarin uw partij deelneemt, wil een Europees emissiehandelssysteem. Ik neem aan dat de ticketbelasting, mocht dit systeem worden ingevoerd, wat ik overigens niet hoop, onmiddellijk zal worden afgeschaft.

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Wij moeten eerst maar afwachten of het vliegverkeer ook werkelijk onder zo'n systeem gebracht zal worden en wat dit voor de prijs van het vliegen zal betekenen, maar dit neemt niet weg dat wij nationaal zelf zeggenschap hebben over de inrichting van ons belastingstelsel. En ik ben er voor de volle 100% van overtuigd dat het goed is om nationaal het principe "de vervuiler betaalt" in het belastingstelsel toe te passen. Ik zou het ontzettend mooi vinden om hierop belasting te heffen en dan bijvoorbeeld de belasting op arbeid te verlichten.

De heer Madlener (PVV):

Ik wil een iets duidelijker antwoord. Als er een Europees emissiehandelssysteem wordt ingevoerd, moet de ticketbelasting dan worden afgeschaft of bent u voor een dubbele heffing?

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Je zult dan eerst heel goed moeten bezien hoe een en ander uitpakt, maar intussen blijf ik voor de volle 100% achter hantering van het principe "de vervuiler betaalt" in het belastingstelsel staan. Wij moeten vooral doorgaan met Europese maatregelen tegen klimaatverandering, maar laten wij deze trajecten zeker voorlopig nog gescheiden houden.

Bron: ongecorrigeerd verslag

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari