Bijdrage debat over de sollicitatieplicht voor bijstandsmoeders

27-03-2008 13:00 27-03-2008 13:00

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie): Mijnheer de voorzitter. Afgelopen week werd in diverse media gemeld dat bijstandsmoeders massaal aan het werk zijn gegaan na de wijziging van de WWB. Voor een aantal fracties is dat aanleiding om zich ongerust te maken. Zij vrezen dat de sollicitatieplicht voor bijstandsmoeders op een gegeven moment zal worden geschrapt. Eerlijk gezegd, begrijp ik niet waarom daarover plotseling zo paniekerig wordt gedaan. Dit kabinet is namelijk niet van plan om bijstandsmoeders te verbieden aan het werk te gaan. Die suggestie wordt bijna gewekt.

Iedereen die dat wil, zal optimaal worden ondersteund bij de zoektocht naar werk. Dit kabinet wil bijstandsmoeders wel een zekere keuzevrijheid geven, opdat zij hun kleine kinderen zelf kunnen opvoeden. In Nederland heeft iedereen die keuzevrijheid, behalve de moeders die extra kwetsbaar zijn. Daarom wil het kabinet dat ook voor die vrouwen regelen. Mijn fractie is het daarmee hartgrondig eens. Bovendien gunnen wij ieder kind een stabiele thuissituatie. Als die volgens vader of moeder het best kan worden geboden door thuis te blijven, moet de overheid dat besluit respecteren. Er wordt gedaan alsof de ontheffing een geheel nieuwe wending aan het beleid geeft. Niets is echter minder waar. Gemeenten kunnen al een ontheffing van de sollicitatieplicht geven. Het is in zekere zin dus al de praktijk. In het kader van de rechtsgelijkheid is het volgens mijn fractie goed dat dit ook landelijk beleid wordt.

Mevrouw Van Gent (GroenLinks):

Mevrouw Ortega noemt de bijstandsmoeders "de meest kwetsbare groep". Die groep bestaat uit 74.000 mensen. Vindt mevrouw Ortega het een goede zaak dat zij met een lage of zelfs te lage uitkering -- zij leven dus in armoede -- hun kinderen moeten opvoeden? Als mevrouw Ortega het dermate belangrijk vindt dat die moeders thuisblijven, is zij dan bereid om hun uitkering te verhogen?

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):

Zij kunnen er inderdaad voor kiezen thuis te blijven om hun kinderen te verzorgen. Daarnaast houdt het kabinet zich bezig met het opstellen van een groot aantal maatregelen. De staatssecretaris heeft veel maatregelen aangekondigd en werkt daaraan op ambitieuze wijze om ervoor te zorgen dat ook deze vrouwen niet in armoede hoeven te leven.

Mevrouw Van Gent (GroenLinks):

Misschien kan mevrouw Ortega enkele van die maatregelen opsommen. Ik heb die namelijk nog niet ontdekt. In Nederland leven honderdduizenden arme kinderen en tienduizenden arme gezinnen. Ouders in de bijstand maken van de laatstgenoemde groep vaak onderdeel uit. De SP-fractie pleit er in ieder geval voor om de uitkeringen te verhogen, maar mevrouw Ortega laat die mensen voor niets achter het aanrecht staan.

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):

Veel mensen weten niet welke voorzieningen er zijn. Er wordt momenteel aan gewerkt om dat te veranderen. Ook de langdurigheidstoeslag zal op een andere manier worden geregeld.

Een argument tegen de ontheffing van de sollicitatieplicht dat veel wordt gehoord, is het verliezen van de aansluiting met de arbeidsmarkt. Dit kabinet onderkent dat probleem en legt daarom een scholingsplicht op. Op die wijze snijdt het mes aan twee kanten: alleenstaande ouders krijgen de rust om hun kleine kinderen groot te brengen en zij komen straks op de arbeidsmarkt beter beslagen ten ijs. Wie kan daarop tegen zijn?

In het coalitieakkoord zijn afspraken gemaakt. Daar gaan wij voor. Dat doen wij juist namens al die alleenstaande bijstandsgerechtigden met kleine kinderen.

Bron: ongecorrigeerd verslag

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari