Bijdrage debat over de inkomensvoorziening van oudere werklozen

03-04-2008 11:41 03-04-2008 11:41

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie): Voorzitter. Het valt helaas nog steeds niet mee om als oudere werkloze aan de slag te komen. De leeftijd speelt vaak nog een rol in de sollicitatieprocedure en dan is het extra zuur als je langzamerhand nauwelijks meer een uitkering krijgt door opgebouwd vermogen of het inkomen van de partner. De ChristenUnie is daarom ook zeer verheugd dat er nu een speciale voorziening komt voor 60-plussers, waarbij geen vermogens- en partnertoets geldt. De minister heeft het wetsvoorstel op onderdelen aangepast om het beter uitvoerbaar te maken. Mijn fractie is altijd voorstander van eenvoudige wetgeving.

De Wet IOW is bedoeld voor een heel beperkte groep, namelijk voor mensen die 60 jaar of ouder zijn op de eerste dag van de werkloosheid en die werkloos zijn geworden na 30 september 2006, maar voor 1 juli 2011. Daaromheen geldt weer de Wet IOAW. Je moet er goed op studeren onder welke regeling je precies valt.

De Wet IOW wordt uitgevoerd door het UWV. De minister heeft op vragen hierover geantwoord dat dit meer garantie geeft dat de overgang van de WW naar de Wet IOW soepel verloopt. De uitvoering van de restgroep in de Wet IOAW zit bij de gemeenten. Deze gescheiden uitvoering is wel begrijpelijk, maar mijn fractie voorziet een probleem bij een aanvulling op de Wet IOW op grond van de TW, wanneer de uitkering lager is dan het relevante sociaal minimum. Heeft de minister een idee hoeveel mensen deze aanvulling in de toekomst nodig hebben? Hoe gaat de minister ervoor zorg dragen dat deze ouderen zo min mogelijk worden gehinderd door het feit dat zij naar twee loketten moeten? Daarnaast verwacht het kabinet dat de re-integratie van IOW'ers beter gaat omdat er geen overdracht hoeft plaats te vinden naar gemeentelijke re-integratie. Dit geldt wel bij de Wet IOAW. Hoe moeten wij dat zien?

Mijn fractie vraagt zich ook af hoe de overgang van de uitkeringsgerechtigde van de Wet IOAW naar de Wet IOW gaat plaatsvinden. Ontstaat het recht op een uitkering vanaf de ingangsdatum van de wet of vanaf de eerste werkloosheidsdag, zoals vastgesteld in de wet? Dat bepaalt of er straks sprake zal zijn van het met terugwerkende kracht betalen van allerlei verschillen tussen beide uitkeringen. Graag hoor ik hierop een reactie van de minister.

De instroom in de Wet IOW loopt tot uiterlijk 2011 en in 2010 vindt een evaluatie plaats. De collega's van de CDA- en de PvdA-fractie hebben het hierover reeds gehad en de fractie van de ChristenUnie vindt hetzelfde.

Er moet eerst afgewacht worden wat de evaluatie gaat opleveren. Dan kan altijd nog bepaald worden of deze wet al dan niet doorgang moet vinden. Daarbij tekenen wij wel heel duidelijk aan dat alles in het werk gesteld moet worden om de werkloze oudere te ondersteunen richting werk.

Tot slot heb ik een vraag over de groep ouderen die volledig arbeidsgehandicapt zijn. Mijn fractie heeft eerder gevraagd of deze groep ook onder de voorwaarden van de Wet IOW kan vallen als sprake is van recht op bijstand. Het kabinet wil dit niet omdat deze mensen niet verplicht kunnen worden om te solliciteren. Ook zou de Wet IOW bedoeld zijn voor mensen met een langdurige band met de arbeidsmarkt. Waarom zouden volledig arbeidsgehandicapten deze band niet kunnen hebben? Kortom, wij zijn nog niet overtuigd. Weet de minister hoe groot deze groep is, en is het mogelijk om te onderzoeken of er voor deze groep een aparte indicatie mogelijk is?

Bron: ongecorrigeerd verslag

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari