Vervolgvragen over de aan te leggen spoorlijn tussen Breda en Utrecht

donderdag 03 april 2008 13:04

Vragen van het lid Cramer (ChristenUnie) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de aanleg van een spoorlijn Breda-Utrecht (vervolgvragen op nr 1644, antwoord ontvangen op 11 maart 2008)

  1. Kent u het bericht 'BAM: volle treinen Breda-Utrecht'?[1]
  2. Bent u bereid opnieuw het aantal reizigers dat gebruik zal maken van (delen van) deze spoorverbinding te onderzoeken nu het onderzoek uitkomt op 45000 nieuwe reizigers per dag en het effect op de bestaande spoorlijnen minimaal is? Hoe verklaart u het forse verschil met het onderzoek uit 1999 dat stelt dat er slechts sprake zou zijn van 1000 nieuwe reizigers?
  3. Hoe beoordeelt u de door de onderzoekers geschetste synergie effecten die plaatsvinden bij een integrale benadering van spoor en weginfrastructuur op de corridor?[2]
  4. Deelt u de mening van de onderzoekers dat als gevolg van de spoorverbinding de groei van het personenverkeer over de A27 kan worden beperkt en daarmee ook de omvang van de capaciteitsverbetering op de A27? Hoeveel besparingen op de aanlegkosten van deze wegverbreding zou dit kunnen opleveren?
  5. Bent u bereid te onderzoeken welke invloed de aanleg van de spoorverbinding heeft op mogelijk toekomstige capaciteitsknelpunten zoals aangekondigd in de LMCA Weg op parallel gelegen wegcorridors zoals de A16 (Moerdijkbrug) en de A2?[3]
  6. Wanneer is het onderzoek op basis van de MER-richtlijnen naar de vraag of de conclusies uit 1999 uit de verkennende studie corridor (Breda-Utrecht) t.a.v. een eventuele spoorlijn nog steeds van kracht zijn afgerond? Kan dit voor de MIRT behandeling naar de Kamer?[4]
  7. Bent u bereid in het MER A27 Utrecht-Hooipolder op basis van de nieuwe vervoersprognose één of meer alternatieven op te nemen waarin een spoorlijn wordt gerealiseerd, bijvoorbeeld als onderdeel van het Meest Milieuvriendelijk Alternatief? Zo nee, waarom niet?
  8. Bent u bereid zoals aangeboden door BAM de berekeningen voor de zomer te verifiëren en te participeren in onderzoek of er een haalbare business case is voor deze spoorlijn eventueel in combinatie met woningbouw en daarbij ook de mogelijkheid van publiek private samenwerking te onderzoeken?

[1] BN/De Stem 28 maart 2008, http://www.bndestem.nl/algemeen/economie/2888842/BAM-volle-treinen-BredaUtrecht.ece

[2] "Breda-Utrecht: De vergeten corridor, visienota spoorverbinding Breda-Utrecht 27 maart 2008" Blz. 46 t/m 48 http://www.goudappel.nl/Site/basicsite.nsf/wwwFreeText/bamengoudappelcoffengpresenterenvisienotanieuwespoorlijnbreda-utrecht.htm?OpenDocument

[3] LMCA Wegen, blz. 7

[4] Kamervragen met antwoord 2007-2008, nr. 1644, vraag 2

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari