Bijdrage spoeddebat over de asielaanvragen van Chinese asielzoekers

08-04-2008 10:39 08-04-2008 10:39

De heer Anker (ChristenUnie): Voorzitter. Wij staan hier inderdaad voor een uitermate bizar nieuwsfeit. Toen ik het hoorde, dacht ik, ik heb twee dingen gemist, namelijk dat er een troonswisseling aanstaande is én een tweede generaal pardon. Ik vind dat je als je Kamerlid bent, mag verwachten dat je dat soort dingen van tevoren weet. Ik wist het dus niet en het blijkt een behoorlijk uit de hand gelopen broodje-aapverhaal. Daar zitten vele kanten aan. Ik denk dat het voor die mensen vervelend is, hoewel ik mij ook afvraag hoe geweldig hun leven was in de illegaliteit in Nederland, maar wij zijn er wel mee geconfronteerd.

Ik ga niet mee met al diegenen die zeggen dat dit het bewijs is van de aanzuigende werking van het generaal pardon. Er zou sprake zijn van een aanzuigende werking indien vanaf bijvoorbeeld juni vorig jaar mensen van vele verschillende nationaliteiten deze kant op waren gekomen om te wachten op een tweede generaal pardon. Dat is helemaal niet het geval geweest. Het viel eigenlijk wel mee het afgelopen jaar. Er is wel een substantiële stijging van asielzoekers geweest vanuit Somalië en Irak, en met reden. Die stijging is er in meer landen geweest. Het is een ontzettende uitbijter dat zo'n gerucht wordt verspreid en dat binnen enkele dagen blijkbaar honderden mensen zijn gemobiliseerd die de Nederlandse asielprocedure in willen. Dat vind ik ook opmerkelijk. Ik vermoed ook dat daar wat achterzit. Een aantal sprekers heeft gezegd dat er misschien zoiets als mensenhandel achter zit of een groter netwerk. Wij moeten onderzoeken hoe zoiets zo snel in een gemeenschap gaat. Er moet wel heel veel contact onderling zijn. Mijn eerste vraag aan de staatssecretaris is dan ook of zij hierop een antwoord heeft, of al een antwoord heeft, omdat zij het heeft onderzocht. Of komt dat antwoord binnenkort naar ons toe?

Het is ook een afgebakende groep. Al meer sprekers hebben gezegd dat wij daar snel mee aan de gang moeten. Het is lastig om mensen terug te krijgen naar China. Het ziet ernaar uit dat wij ervan moeten uitgaan dat een heel aantal van deze mensen terugmoet, maar zij verdienen wel een eerlijke procedure. Ik vraag de staatssecretaris of het feit dat het om een zo grote groep gaat, betekent dat zij hiermee naar de Chinese overheid kan gaan met de vraag: Ik zit hier met 850 mensen, kunt u ons helpen en kunt u eens wat toeschietelijker zijn? Het is in ieder geval heel belangrijk dat deze mensen niet meer terugkeren in de illegaliteit. Er moet echt een oplossing voor komen en dat is niet de illegaliteit, maar kunnen blijven in Nederland of terugkeren naar het land van herkomst.

De heer Kamp (VVD):

Is dit een vrome wens van mijn collega of vindt hij ook dat wij niet moeten toestaan dat ze nu weggaan uit de opvang en weer de illegaliteit in gaan, kortom, dat we hen moeten vasthouden nadat ze asiel hebben gevraagd totdat wij zekerheid hebben dat we ze kunnen uitzetten?

De heer Anker (ChristenUnie):

Eerlijk gezegd vind ik dat beetje een gewetensvraag. Vreemdelingenbewaring vind ik een heel moeizaam middel, want er zit wel wat aan vast. Om mensen nu zomaar in de vreemdelingenbewaring te zetten, vind ik een heel stevige volgende stap. Ik vind het in ieder geval heel belangrijk dat we met hen in contact blijven. Er zijn volgens mij verschillende regimes van dat in contact blijven. Ik hoor er graag de reactie van de staatssecretaris op. Wat is volgens haar de beste manier om met deze mensen in contact te blijven en met hen aan de gang te gaan?

De heer Kamp (VVD):

Maar het is toch echt een keuze tussen twee. Ze gaan naar de illegaliteit en dan hebben wij er geen grip meer op of we houden ze onder controle. Als je ze niet onder controle wilt houden, laat je ze dus weer weggaan naar de illegaliteit. Zo werkt dat toch?

De heer Anker (ChristenUnie):

Volgens mij is inderdaad de keuze tussen helemaal niets doen of er controle op houden, maar hoe die controle er precies uit moet zien, hoor ik graag van de staatssecretaris.

Voorzitter. Mijn laatste vraag gaat over de communicatie. Ik vond het allereerst heel vervelend om weer inspreekavonden te zien van mensen die bang zijn voor een asielzoekerscentrum. Dat doet het Nederlandse asielbeleid geen goed. Tegelijkertijd begreep ik ook wel dat die mensen er stonden. Het is toch wel heel wonderlijk dat de bevolking van een dorpje bijna verdubbelt als er een tijdelijke noodvoorziening komt. Ik sluit mij aan bij de woorden van de heer Van de Camp over de manier waarop dat is gegaan en vraag de staatssecretaris of er niet een fatsoenlijk communicatieplan is als dit soort maatregelen moeten worden genomen. Als dat er niet is, zou het wat mij betreft er wel heel snel moeten komen!

De heer Anker (ChristenUnie):

Voorzitter. Wij staan hier inderdaad voor een uitermate bizar nieuwsfeit. Toen ik het hoorde, dacht ik, ik heb twee dingen gemist, namelijk dat er een troonswisseling aanstaande is én een tweede generaal pardon. Ik vind dat je als je Kamerlid bent, mag verwachten dat je dat soort dingen van tevoren weet. Ik wist het dus niet en het blijkt een behoorlijk uit de hand gelopen broodje-aapverhaal. Daar zitten vele kanten aan. Ik denk dat het voor die mensen vervelend is, hoewel ik mij ook afvraag hoe geweldig hun leven was in de illegaliteit in Nederland, maar wij zijn er wel mee geconfronteerd.

Ik ga niet mee met al diegenen die zeggen dat dit het bewijs is van de aanzuigende werking van het generaal pardon. Er zou sprake zijn van een aanzuigende werking indien vanaf bijvoorbeeld juni vorig jaar mensen van vele verschillende nationaliteiten deze kant op waren gekomen om te wachten op een tweede generaal pardon. Dat is helemaal niet het geval geweest. Het viel eigenlijk wel mee het afgelopen jaar. Er is wel een substantiële stijging van asielzoekers geweest vanuit Somalië en Irak, en met reden. Die stijging is er in meer landen geweest. Het is een ontzettende uitbijter dat zo'n gerucht wordt verspreid en dat binnen enkele dagen blijkbaar honderden mensen zijn gemobiliseerd die de Nederlandse asielprocedure in willen. Dat vind ik ook opmerkelijk. Ik vermoed ook dat daar wat achterzit. Een aantal sprekers heeft gezegd dat er misschien zoiets als mensenhandel achter zit of een groter netwerk. Wij moeten onderzoeken hoe zoiets zo snel in een gemeenschap gaat. Er moet wel heel veel contact onderling zijn. Mijn eerste vraag aan de staatssecretaris is dan ook of zij hierop een antwoord heeft, of al een antwoord heeft, omdat zij het heeft onderzocht. Of komt dat antwoord binnenkort naar ons toe?

Het is ook een afgebakende groep. Al meer sprekers hebben gezegd dat wij daar snel mee aan de gang moeten. Het is lastig om mensen terug te krijgen naar China. Het ziet ernaar uit dat wij ervan moeten uitgaan dat een heel aantal van deze mensen terugmoet, maar zij verdienen wel een eerlijke procedure. Ik vraag de staatssecretaris of het feit dat het om een zo grote groep gaat, betekent dat zij hiermee naar de Chinese overheid kan gaan met de vraag: Ik zit hier met 850 mensen, kunt u ons helpen en kunt u eens wat toeschietelijker zijn? Het is in ieder geval heel belangrijk dat deze mensen niet meer terugkeren in de illegaliteit. Er moet echt een oplossing voor komen en dat is niet de illegaliteit, maar kunnen blijven in Nederland of terugkeren naar het land van herkomst.

De heer Kamp (VVD):

Is dit een vrome wens van mijn collega of vindt hij ook dat wij niet moeten toestaan dat ze nu weggaan uit de opvang en weer de illegaliteit in gaan, kortom, dat we hen moeten vasthouden nadat ze asiel hebben gevraagd totdat wij zekerheid hebben dat we ze kunnen uitzetten?

De heer Anker (ChristenUnie):

Eerlijk gezegd vind ik dat beetje een gewetensvraag. Vreemdelingenbewaring vind ik een heel moeizaam middel, want er zit wel wat aan vast. Om mensen nu zomaar in de vreemdelingenbewaring te zetten, vind ik een heel stevige volgende stap. Ik vind het in ieder geval heel belangrijk dat we met hen in contact blijven. Er zijn volgens mij verschillende regimes van dat in contact blijven. Ik hoor er graag de reactie van de staatssecretaris op. Wat is volgens haar de beste manier om met deze mensen in contact te blijven en met hen aan de gang te gaan?

De heer Kamp (VVD):

Maar het is toch echt een keuze tussen twee. Ze gaan naar de illegaliteit en dan hebben wij er geen grip meer op of we houden ze onder controle. Als je ze niet onder controle wilt houden, laat je ze dus weer weggaan naar de illegaliteit. Zo werkt dat toch?

De heer Anker (ChristenUnie):

Volgens mij is inderdaad de keuze tussen helemaal niets doen of er controle op houden, maar hoe die controle er precies uit moet zien, hoor ik graag van de staatssecretaris.

Voorzitter. Mijn laatste vraag gaat over de communicatie. Ik vond het allereerst heel vervelend om weer inspreekavonden te zien van mensen die bang zijn voor een asielzoekerscentrum. Dat doet het Nederlandse asielbeleid geen goed. Tegelijkertijd begreep ik ook wel dat die mensen er stonden. Het is toch wel heel wonderlijk dat de bevolking van een dorpje bijna verdubbelt als er een tijdelijke noodvoorziening komt. Ik sluit mij aan bij de woorden van de heer Van de Camp over de manier waarop dat is gegaan en vraag de staatssecretaris of er niet een fatsoenlijk communicatieplan is als dit soort maatregelen moeten worden genomen. Als dat er niet is, zou het wat mij betreft er wel heel snel moeten komen!

De heer Anker (ChristenUnie):

Voorzitter. Wij staan hier inderdaad voor een uitermate bizar nieuwsfeit. Toen ik het hoorde, dacht ik, ik heb twee dingen gemist, namelijk dat er een troonswisseling aanstaande is én een tweede generaal pardon. Ik vind dat je als je Kamerlid bent, mag verwachten dat je dat soort dingen van tevoren weet. Ik wist het dus niet en het blijkt een behoorlijk uit de hand gelopen broodje-aapverhaal. Daar zitten vele kanten aan. Ik denk dat het voor die mensen vervelend is, hoewel ik mij ook afvraag hoe geweldig hun leven was in de illegaliteit in Nederland, maar wij zijn er wel mee geconfronteerd.

Ik ga niet mee met al diegenen die zeggen dat dit het bewijs is van de aanzuigende werking van het generaal pardon. Er zou sprake zijn van een aanzuigende werking indien vanaf bijvoorbeeld juni vorig jaar mensen van vele verschillende nationaliteiten deze kant op waren gekomen om te wachten op een tweede generaal pardon. Dat is helemaal niet het geval geweest. Het viel eigenlijk wel mee het afgelopen jaar. Er is wel een substantiële stijging van asielzoekers geweest vanuit Somalië en Irak, en met reden. Die stijging is er in meer landen geweest. Het is een ontzettende uitbijter dat zo'n gerucht wordt verspreid en dat binnen enkele dagen blijkbaar honderden mensen zijn gemobiliseerd die de Nederlandse asielprocedure in willen. Dat vind ik ook opmerkelijk. Ik vermoed ook dat daar wat achterzit. Een aantal sprekers heeft gezegd dat er misschien zoiets als mensenhandel achter zit of een groter netwerk. Wij moeten onderzoeken hoe zoiets zo snel in een gemeenschap gaat. Er moet wel heel veel contact onderling zijn. Mijn eerste vraag aan de staatssecretaris is dan ook of zij hierop een antwoord heeft, of al een antwoord heeft, omdat zij het heeft onderzocht. Of komt dat antwoord binnenkort naar ons toe?

Het is ook een afgebakende groep. Al meer sprekers hebben gezegd dat wij daar snel mee aan de gang moeten. Het is lastig om mensen terug te krijgen naar China. Het ziet ernaar uit dat wij ervan moeten uitgaan dat een heel aantal van deze mensen terugmoet, maar zij verdienen wel een eerlijke procedure. Ik vraag de staatssecretaris of het feit dat het om een zo grote groep gaat, betekent dat zij hiermee naar de Chinese overheid kan gaan met de vraag: Ik zit hier met 850 mensen, kunt u ons helpen en kunt u eens wat toeschietelijker zijn? Het is in ieder geval heel belangrijk dat deze mensen niet meer terugkeren in de illegaliteit. Er moet echt een oplossing voor komen en dat is niet de illegaliteit, maar kunnen blijven in Nederland of terugkeren naar het land van herkomst.

De heer Kamp (VVD):

Is dit een vrome wens van mijn collega of vindt hij ook dat wij niet moeten toestaan dat ze nu weggaan uit de opvang en weer de illegaliteit in gaan, kortom, dat we hen moeten vasthouden nadat ze asiel hebben gevraagd totdat wij zekerheid hebben dat we ze kunnen uitzetten?

De heer Anker (ChristenUnie):

Eerlijk gezegd vind ik dat beetje een gewetensvraag. Vreemdelingenbewaring vind ik een heel moeizaam middel, want er zit wel wat aan vast. Om mensen nu zomaar in de vreemdelingenbewaring te zetten, vind ik een heel stevige volgende stap. Ik vind het in ieder geval heel belangrijk dat we met hen in contact blijven. Er zijn volgens mij verschillende regimes van dat in contact blijven. Ik hoor er graag de reactie van de staatssecretaris op. Wat is volgens haar de beste manier om met deze mensen in contact te blijven en met hen aan de gang te gaan?

De heer Kamp (VVD):

Maar het is toch echt een keuze tussen twee. Ze gaan naar de illegaliteit en dan hebben wij er geen grip meer op of we houden ze onder controle. Als je ze niet onder controle wilt houden, laat je ze dus weer weggaan naar de illegaliteit. Zo werkt dat toch?

De heer Anker (ChristenUnie):

Volgens mij is inderdaad de keuze tussen helemaal niets doen of er controle op houden, maar hoe die controle er precies uit moet zien, hoor ik graag van de staatssecretaris.

Voorzitter. Mijn laatste vraag gaat over de communicatie. Ik vond het allereerst heel vervelend om weer inspreekavonden te zien van mensen die bang zijn voor een asielzoekerscentrum. Dat doet het Nederlandse asielbeleid geen goed. Tegelijkertijd begreep ik ook wel dat die mensen er stonden. Het is toch wel heel wonderlijk dat de bevolking van een dorpje bijna verdubbelt als er een tijdelijke noodvoorziening komt. Ik sluit mij aan bij de woorden van de heer Van de Camp over de manier waarop dat is gegaan en vraag de staatssecretaris of er niet een fatsoenlijk communicatieplan is als dit soort maatregelen moeten worden genomen. Als dat er niet is, zou het wat mij betreft er wel heel snel moeten komen!

De heer Anker (ChristenUnie):

Voorzitter. Wij staan hier inderdaad voor een uitermate bizar nieuwsfeit. Toen ik het hoorde, dacht ik, ik heb twee dingen gemist, namelijk dat er een troonswisseling aanstaande is én een tweede generaal pardon. Ik vind dat je als je Kamerlid bent, mag verwachten dat je dat soort dingen van tevoren weet. Ik wist het dus niet en het blijkt een behoorlijk uit de hand gelopen broodje-aapverhaal. Daar zitten vele kanten aan. Ik denk dat het voor die mensen vervelend is, hoewel ik mij ook afvraag hoe geweldig hun leven was in de illegaliteit in Nederland, maar wij zijn er wel mee geconfronteerd.

Ik ga niet mee met al diegenen die zeggen dat dit het bewijs is van de aanzuigende werking van het generaal pardon. Er zou sprake zijn van een aanzuigende werking indien vanaf bijvoorbeeld juni vorig jaar mensen van vele verschillende nationaliteiten deze kant op waren gekomen om te wachten op een tweede generaal pardon. Dat is helemaal niet het geval geweest. Het viel eigenlijk wel mee het afgelopen jaar. Er is wel een substantiële stijging van asielzoekers geweest vanuit Somalië en Irak, en met reden. Die stijging is er in meer landen geweest. Het is een ontzettende uitbijter dat zo'n gerucht wordt verspreid en dat binnen enkele dagen blijkbaar honderden mensen zijn gemobiliseerd die de Nederlandse asielprocedure in willen. Dat vind ik ook opmerkelijk. Ik vermoed ook dat daar wat achterzit. Een aantal sprekers heeft gezegd dat er misschien zoiets als mensenhandel achter zit of een groter netwerk. Wij moeten onderzoeken hoe zoiets zo snel in een gemeenschap gaat. Er moet wel heel veel contact onderling zijn. Mijn eerste vraag aan de staatssecretaris is dan ook of zij hierop een antwoord heeft, of al een antwoord heeft, omdat zij het heeft onderzocht. Of komt dat antwoord binnenkort naar ons toe?

Het is ook een afgebakende groep. Al meer sprekers hebben gezegd dat wij daar snel mee aan de gang moeten. Het is lastig om mensen terug te krijgen naar China. Het ziet ernaar uit dat wij ervan moeten uitgaan dat een heel aantal van deze mensen terugmoet, maar zij verdienen wel een eerlijke procedure. Ik vraag de staatssecretaris of het feit dat het om een zo grote groep gaat, betekent dat zij hiermee naar de Chinese overheid kan gaan met de vraag: Ik zit hier met 850 mensen, kunt u ons helpen en kunt u eens wat toeschietelijker zijn? Het is in ieder geval heel belangrijk dat deze mensen niet meer terugkeren in de illegaliteit. Er moet echt een oplossing voor komen en dat is niet de illegaliteit, maar kunnen blijven in Nederland of terugkeren naar het land van herkomst.

De heer Kamp (VVD):

Is dit een vrome wens van mijn collega of vindt hij ook dat wij niet moeten toestaan dat ze nu weggaan uit de opvang en weer de illegaliteit in gaan, kortom, dat we hen moeten vasthouden nadat ze asiel hebben gevraagd totdat wij zekerheid hebben dat we ze kunnen uitzetten?

De heer Anker (ChristenUnie):

Eerlijk gezegd vind ik dat beetje een gewetensvraag. Vreemdelingenbewaring vind ik een heel moeizaam middel, want er zit wel wat aan vast. Om mensen nu zomaar in de vreemdelingenbewaring te zetten, vind ik een heel stevige volgende stap. Ik vind het in ieder geval heel belangrijk dat we met hen in contact blijven. Er zijn volgens mij verschillende regimes van dat in contact blijven. Ik hoor er graag de reactie van de staatssecretaris op. Wat is volgens haar de beste manier om met deze mensen in contact te blijven en met hen aan de gang te gaan?

De heer Kamp (VVD):

Maar het is toch echt een keuze tussen twee. Ze gaan naar de illegaliteit en dan hebben wij er geen grip meer op of we houden ze onder controle. Als je ze niet onder controle wilt houden, laat je ze dus weer weggaan naar de illegaliteit. Zo werkt dat toch?

De heer Anker (ChristenUnie):

Volgens mij is inderdaad de keuze tussen helemaal niets doen of er controle op houden, maar hoe die controle er precies uit moet zien, hoor ik graag van de staatssecretaris.

Voorzitter. Mijn laatste vraag gaat over de communicatie. Ik vond het allereerst heel vervelend om weer inspreekavonden te zien van mensen die bang zijn voor een asielzoekerscentrum. Dat doet het Nederlandse asielbeleid geen goed. Tegelijkertijd begreep ik ook wel dat die mensen er stonden. Het is toch wel heel wonderlijk dat de bevolking van een dorpje bijna verdubbelt als er een tijdelijke noodvoorziening komt. Ik sluit mij aan bij de woorden van de heer Van de Camp over de manier waarop dat is gegaan en vraag de staatssecretaris of er niet een fatsoenlijk communicatieplan is als dit soort maatregelen moeten worden genomen. Als dat er niet is, zou het wat mij betreft er wel heel snel moeten komen!

Tweede termijn

De heer Anker (ChristenUnie):

Voorzitter. In mijn eerste termijn heb ik vragen gesteld over de wereld die achter dit probleem zit, over het netwerk dat erachter zit met de belanghebbenden bij wie deze illegalen wellicht in dienst waren. Dat netwerk moeten wij ook aanpakken. Dat moet prioriteit krijgen. Wellicht dat de staatssecretaris hierover moet overleggen met de minister van Justitie, mocht die meer over dit punt gaan, maar ik zou haar graag horen ingaan op de vraag hoe wij hiermee moeten omgaan. Het is namelijk wel een wonderlijke situatie om opeens zo veel illegalen van Chinese afkomst te hebben.

Mijn tweede opmerking gaat over de ingediende motie. De staatssecretaris heeft gedurende de eerste termijn kunnen horen dat ik vreemdelingenbewaring een lastig onderwerp vind. Ik hecht erg aan de woorden die de heer Van de Camp bij het indienen van de motie sprak, dat wij binnen de momenteel geldende juridische kaders blijven.

Bron: ongecorrigeerd stenogram

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari