Bijdrage debat over mosselzaadvisserij in de Waddenzee

dinsdag 08 april 2008 10:43

 

De heer Cramer (ChristenUnie): Voorzitter. Wij hebben een stevig en goed debat gevoerd met de minister gedurende het algemeen overleg. Een aantal moties die in dit VAO ingediend worden, markeren die punten nog eens. Ik heb mijn bijdrage beëindigd met de opmerking dat de partijen, zowel de natuurbeweging als de mosselsector, schouder aan schouder moeten gaan staan. Kan de minister vanavond iets zeggen over de stand van zaken bij haar pogingen de partijen schouder aan schouder te laten staan? Belangrijk daarbij is het invullen van de habitatdoelen, die een cruciaal onderdeel hiervan zijn. Dit sluit aan bij de overwegingen die in de motie van collega Van der Vlies staan. Mijn fractie heeft tijdens de commissievergadering ook opmerkingen gemaakt over de financiën. Wij vinden dat dat stuk van het debat ongemakkelijk is verlopen, zowel vanuit het ministerie als voor de sector. Daarom heb ik mijn steun verleend aan de motie-Van der Vlies, om toch te kijken hoe wij op dit moment een markeringspunt kunnen zetten. Dit moet niet gebeuren om op voorhand van schadevergoeding uit te gaan -- dat ben ik met de minister eens -- maar wel om helder te maken dat als er consequenties zijn verbonden aan de ontstane situatie wij als overheid daar eerder onze conclusies -uit moeten trekken. Vandaar dat ik de motie-Van der Vlies steun en sympathiseer met de moties van collega's Koppejan, Waalkens en Jacobi.

Bron: ongecorrigeerd verslag

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari