Overleg over dyslexie

29-01-2008 15:36 29-01-2008 15:36

Ook mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) sluit
zich aan bij de vorige sprekers. Het College voor zorgverzekeringen (CVZ)
heeft zich ondubbelzinnig uitgesproken voor opname van dyslexie in het
basispakket, terwijl de minister in zijn brief spreekt van een subsidieregeling,
het ontwerp waarvan de Kamer in het voorjaar zal ontvangen.

Hoe verhoudt zich dit tot elkaar? De minister dient duidelijkheid te
verschaffen aan zowel de Kamer als de doelgroep. Er is jarenlang gewerkt
aan de totstandkoming van duidelijk beleid, hetgeen inmiddels een duide-
lijk en transparant protocol voor de diagnostiek en behandeling van
dyslexie heeft opgeleverd.

Opname in het basispakket vraagt een behoorlijke financiële bijdrage van
het ministerie van VWS. Kan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap een financiële bijdrage leveren? Het onderwijs zal als het
goed is de vruchten plukken van de aanpak van dyslexie. Wat betekent dit
voor de praktische organisatie van het onderwijs? Hoe gaat het er voor de
kinderen uitzien?

Nadere gedachtewisseling
Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) is blij
met de inzet van de minister en benadrukt dat het belangrijk is om te
communiceren met de doelgroep over het in gang gezette traject. Het
streven naar één indicatie voor zorg en onderwijs moet worden meegenomen
in het contact met het ministerie van OCW.

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari