Overleg over de eerstelijnszorg

donderdag 31 januari 2008 15:49

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) spreekt
haar waardering uit voor de uitgebreide beleidsvisie op de eerstelijnszorg.
Zij kan zich goed vinden in de richting van de beleidsvisie, maar hoe
worden de bewegingen daadwerkelijk in gang gezet? Wat is de verantwoordelijkheid
van het veld daarbij en waar wil de minister over vijf jaar
concreet zijn met de eerstelijnszorg? De eerstelijns verloskundige zorg
staat onder druk, iets wat ook in de beleidsvisie wordt gesignaleerd. Hoe
beoordeelt de minister de ontwikkelingen op dit terrein, mede in het kader
van de substitutie van zorg van de tweede- naar de eerstelijn? Welke
maatregelen gaat de minister nemen om de positie van verloskundigen te
versterken? Doorverwijzing naar de tweede lijn kan vaak worden voorkomen
door goede voorlichting en meer aandacht voor preventie. Preconceptiezorg
kan hierbij een belangrijke rol spelen. Wat vindt de minister
hiervan? Zij verwijst naar het recente artikel in Medisch Contact over de
hoge babysterfte. De cultuur in ziekenhuizen blijkt daarbij mede de
oorzaak van de problemen. Zij vraagt hiervoor aandacht.
Mevrouw Wiegman onderschrijft het belang van taakherschikking in de
eerstelijn, maar mist daarin de rol van de wijkverpleegkundige. De voorheen
vanzelfsprekende contacten tussen deze verpleegkundige en de
huisarts zijn in de loop van de jaren afgenomen door diverse factoren.
Hoe gaat de minister deze samenwerking faciliteren? Zij vindt het positief
dat met betrekking tot verslavingszorg aandacht is voor deskundigheidsbevordering
bij huisartsen. Daarbij dient ook aandacht te zijn voor de rol
van de huisarts als medicijnverstrekker. Zij mist in de visie aandacht voor
deskundigheidsbevordering bij huisartsen als het gaat om hulpverlening
bij ongewenste zwangerschap. De wijze waarop in de praktijk wordt doorverwezen,
is voor verbetering vatbaar. Worden maatregelen genomen om
de kennis van huisartsen op dit terrein te vergroten? Wat is de stand van
zaken rond de invoering van het EPD? Zij is bezorgd over de ontwikkelingen
rond het betalen van goodwill. Welke waarborgen biedt het zorgstelsel
om uitholling van de kwaliteit te voorkomen?

Nadere gedachtewisseling
Mevrouw Wiegman van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) vraagt
waar de minister over vijf jaar wil staan. Zij vraagt om een schriftelijk
antwoord op haar vraag over deskundigheidsbevordering van huisartsen
met betrekking tot ongewenste zwangerschap.

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari