Overleg over Indonesie

donderdag 31 januari 2008 16:51

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) heeft
gemengde gevoelens bij het overlijden van oud-president Soeharto. Hij
speelde een grote rol bij de economische groei in Indonesië en heeft
gezorgd voor een zekere stabiliteit, maar dat ging wel gepaard met
corruptie, schending van de mensenrechten en gebrek aan democratie. De
regering-Yudhoyono boekt vooruitgang op tal van terreinen. De uitspraak
van oud-minister Bot is van een geweldig positieve betekenis geweest
voor de samenwerking tussen Indonesië en Nederland.

Wat het CPA precies omvat is onduidelijk. Wordt hierin aandacht besteed
aan de mensenrechten? Wat betekent de mensenrechtenstrategie voor het
Nederlandse beleid ten aanzien van Indonesië? Mevrouw Wiegman vraagt
speciaal aandacht voor de godsdienstvrijheid, die in Indonesië onder druk
staat. Ook de mensenrechtensituatie in Papoea is zorglijk en de naleving
van de internationale verdragen blijft er achter. Hoe is deze constatering
vertaald in het beleid? De Nederlandse regering moet zich blijvend
inzetten voor een volledige toegankelijkheid van Papoea voor journalisten,
onderzoekers, diplomaten en mensenrechtenorganisaties. De toename
van Indonesische troepen in Papoea vanwege de straffeloosheid in dit
land, leidt tot een toename van het aantal schendingen van de mensenrechten.
Mevrouw Wiegman vraagt de minister om hieraan aandacht te
schenken in contacten met Indonesische autoriteiten.

De implementatie van de Speciale Autonomiewet (SAL) verloopt uitermate
traag. Welke mogelijkheden ziet de minister voor de EU om hierin
een bemiddelende rol te spelen en hoe staat het met de opening van een
donorkantoor van de EU in Papoea? De mensenrechtensituatie op de
Zuid-Molukken vraagt overigens ook om aandacht.

Zij is blij met de aandacht van de minister voor OS voor illegale houtkap
en met de samenwerkingsafspraken die in december in Atjeh, Kalimantan
en Papoea zijn gemaakt. De minister heeft aangekondigd na te gaan of
ondersteunende activiteiten mogelijk zijn op het gebied van bossen en
biodiversiteit. In de geboden ondersteuning, die direct ten goede moet
komen aan de bevolking, moet er aandacht zijn voor het gebruik van
goede verdelingsprincipes. Zij roept de minister op niet te gemakkelijk de
REDD-principes toe te passen (reduced emissions from deforestation and
degradation) omdat deze te eenzijdig zijn gericht op CO2-reductie en
onvoldoende behoud van biodiversiteit.

De Indonesische gemeenschap in Nederland mag niet vergeten worden.
Er moet aandacht zijn voor het verhaal van oude en jonge generaties,
voor de Indische literatuur en cultuur. Wat wordt overigens gedaan met de
ideeën en afspraken genoemd op blz. 25 van de beleidsnotitie (26 049,
nr. 51)?

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari