Overleg over het Nationaal historisch museum

donderdag 31 januari 2008 17:21

De heer Cramer (ChristenUnie) stelt ook voorop niet te twijfelen aan de
capaciteiten van de heer Nicolaï. Hij betreurt het dat dit debat wordt
gevoerd naar aanleiding van een concrete benoeming en niet in het algemeen
over de wenselijkheid van het benoemen van een Kamerlid in dit
soort functies. Er zullen veelvuldig beleidsinhoudelijke discussies moeten
worden gevoerd tussen de voorzitter van de stuurgroep en de minister.
Het heeft niet de voorkeur van de heer Cramer om een Kamerlid met een
dergelijke functie te belasten, omdat deze in het ergste geval als fractielid
zichzelf moet gaan controleren. Het is niet de vraag of dit juridisch mogelijk
is, maar of het wenselijk is. De korte termijn waarop de minister de
Kamer heeft geïnformeerd, verdient ook geen schoonheidsprijs.

Begrijpt de minister zijn aarzelingen bij de benoeming van een Kamerlid
in deze functie en heeft hij die aarzelingen zelf ook gehad? Hoe verhoudt
zich naar de mening van de minister de veronderstelde gezagsverhouding
met de positie en verantwoordelijkheden van een Kamerlid? Waarom
heeft de minister de Kamer pas zo kort voor de benoeming op de hoogte
gesteld?

In de huidige omstandigheden acht de heer Cramer de afweging aan de
benoemde zelf. Het is goed als de Kamer zich eens buigt over de verenigbaarheid
van functies. Hij is ervoor om het Presidium te vragen zich meer
in abstracto over deze vraag te buigen.

Nadere gedachtewisseling
De heer Cramer (ChristenUnie) noemt het antwoord zeer verhelderend.
Het lijkt hem verstandig om aan het Presidium de vraag voor te leggen of
en, zo ja, hoe de mores van de Kamer op dit stuk moet worden aangescherpt.

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari