Bijdrage debat over de Wet afbreking zwangerschap

woensdag 09 april 2008 10:29

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie): Voorzitter. Ik wil dit moment graag gebruiken om te onderstrepen wat voor de fractie van de ChristenUnie van belang is rondom de Wet afbreking zwangerschap en om enkele conclusies te verbinden aan het algemeen overleg dat wij hebben gehad. Het vertrekpunt van de fractie van de ChristenUnie is bekend: wij hebben destijds niet ingestemd met de wet en wij zijn er nog steeds van overtuigd dat abortus geen oplossing kan zijn voor een noodsituatie waarin een vrouw verkeert. Het ongeboren leven verdient bescherming en zorg. Een vrouw die ongewenst zwanger is, verdient ondersteuning, zorg en hulpverlening. Daarom zijn wij blij met de afspraken in het regeerakkoord. Het is bijzonder om te constateren dat je werkend vanuit verschillende uitgangspunten tot gemeenschappelijke doelstellingen kunt komen. Ik constateer dat de staatssecretaris goede dingen in gang heeft gezet om dat te bereiken, zoals extra geld voor de opvang van tienermoeders, extra geld voor voorlichting en het starten van onderzoeken.

Ik onderstreep de erkenning van de staatssecretaris dat verbetering van voorlichting en hulpverlening nodig en mogelijk is, en dat dit soms vraagt om buiten de grenzen van de eigen discipline te kijken. De staatssecretaris heeft toegezegd een goede ketenzorg voor te staan. Binnen de keten zal betere doorverwijzing moeten plaatsvinden. Alle organisaties die werkzaam zijn in deze keten zullen financieel in staat moeten zijn hun taak waar te maken.

Op het moment dat het onderzoek naar de aard van de noodsituatie is afgerond en de richtlijn klaar is waaraan abortusartsen samen met onder andere Fiom en VBOK werken, zullen wij conclusies moeten verbinden aan de uitkomsten. Wat betekenen de uitkomsten voor de inrichting van de voorlichting en hulpverlening en wat betekent dit voor de financiering? Ik vraag de staatssecretaris de Kamer hierover te informeren en voorstellen te doen. Dit past binnen de afspraken in het coalitieakkoord waarin een samenhangend pakket van positieve maatregelen wordt genoemd.

Bron: ongecorrigeerd verslag

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari