Overleg over natura 2000

13-02-2008 17:19 13-02-2008 17:19

De heer Cramer (ChristenUnie) vindt het moeilijk te bepalen op welke
wijze het proces rond Natura 2000 het best kan worden vervolgd met
behoud van ambitie en maatschappelijk draagvlak.
- Hoeveel wijzigingsruimte is er nog als een aanwijzingsbesluit definitief
is vastgesteld en bij de Europese Commissie is aangemeld?
- Is het mogelijk om over te gaan tot een voorwaardelijke aanwijzing van
gebieden en de aanwijzingsbesluiten pas na vaststelling het beheerplan
vast te stellen?
- Wat is de juridische status van een aanwijzingsbesluit als eerst het
beheerplan wordt vastgesteld? Kan deze status worden verstevigd
door gemeenten te verplichten om een Natura 2000-toets uit te laten
voeren bij vergunningaanvragen?
- Kan het beleid inzake schadevergoedingen ruimhartiger worden
gehanteerd om juridische procedures te voorkomen?
- Wanneer wil de minister de gestelde instandhoudings- en hersteldoelen
gerealiseerd hebben? Hoe zijn de oorspronkelijk vastgestelde
doelen vertaald in de doelen in de voorlopige aanwijzingen?
- In hoeverre zijn de doelen afgestemd op veranderingen in de natuur
als gevolg van klimaatverandering en op doorontwikkeling van de
natuur?
- Op welke wijze worden gebiedsdoelen afgewogen tegen soortdoelen?

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari