Overleg over RFID-technologie

woensdag 13 februari 2008 17:26

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie) onderkent het belang van het
gebruik van RFID, maar stelt het belang van privacy voorop. Wanneer is
de uitkomst beschikbaar van het onderzoek van de denktank van experts
en belanghebbenden die zich bezighoudt met privacy en nieuwe technologie?
Wanneer kan de Kamer de uitkomst van de evaluatie van de WBP
tegemoet zien? Naar haar oordeel kan niet worden volstaan met het
wijzen op de verantwoordelijkheid van ontwikkelaars en gebruikers. De
overheid dient actief op te treden. Zij meent dat winkeliers moeten
worden verplicht om chips na verkoop van het product te deactiveren of
te verwijderen en betreurt dat het kabinet voorlopig niet overweegt om
een wetsvoorstel aan de Kamer voor te leggen dat dat beoogt. Hoe wenst
het kabinet na te gaan of er sprake is van vrijheid voor de consument om
de chip al dan niet te laten uitschakelen? Zij pleit ervoor om de privacy te
waarborgen en keuzevrijheid voor de consument te garanderen. Hoe is
dat wettelijk te regelen? Mevrouw Ortega vindt het onwenselijk dat de
consument in de winkel wordt gevolgd zonder dat hij daarvan op de
hoogte is. Hoe is dat te voorkomen?

Burgers moeten op de hoogte zijn van toepassingen en de meerwaarde
van RFID. Zij is dan ook voorstander van een etiketteringssysteem. Er zijn
mensen die principiële bezwaren hebben tegen het gebruik van biometrische
kenmerken. Deelt het kabinet het uitgangspunt dat burgers in dat
geval voor alternatieven moeten kunnen kiezen?

Het implementeren van chips kan voordelen hebben, bijvoorbeeld voor
medische doeleinden. Mevrouw Ortega vraagt zich echter af hoe ver men
wat dat betreft kan gaan. Conform artikel 11 van de Grondwet is het naar
haar oordeel niet toegestaan om mensen tot implantatie te verplichten.
Zij verzoekt de staatssecretaris om meer te doen aan het informeren van
burgers over de mogelijkheden en beperkingen van RFID.

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari