Overleg over de conceptregelingen SDE

26-02-2008 11:31 26-02-2008 11:31

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie) vindt het goed dat er een
opvolger van de MEP is waarmee de stimulering van duurzame energie
wordt voortgezet. Het is nodig dat het vertrouwen van ondernemers die in
duurzame energie willen investeren, wordt hersteld.
De subsidieduur moet gelijk zijn aan de technische levensduur van de
installatie. Is dat het geval in de nieuwe regeling of is er alleen sprake van
een verschuiving in de goede richting?

Krijgen potentiële investeerders in de fase waarin zij voor hun
investeringsbeslissingen staan, voldoende zicht op hun kans op subsidie?
Kunnen zij de benodigde vergunningen op tijd binnen hebben, gezien de
korte termijn van inschrijving? Kan de minister toezeggen dat initiatiefnemers
bij projecten met een lange voorbereidingstijd, zoals windparken op
zee, bijtijds duidelijkheid krijgen over de voorwaarden en bedragen voor
2009 en de jaren daarna?

Het is begrijpelijk dat niet-duurzame vloeibare biomassa wordt uitgesloten
van de SDE-regeling, maar kunnen binnenlandse stromen vloeibare
biomassa, zoals reststromen van de voedingsindustrie en oud frituurvet,
niet zonder certificeringssysteem eenvoudig als duurzaam worden aangemerkt?
Zijn de drempels voor nieuwe biogasprojecten niet te hoog geworden
door een lagere subsidie dan het tarief dat ECN nodig acht en door de
emissie-eisen die als subsidievoorwaarde worden gesteld? Is dit wel in
overeenstemming met voornemens op het gebied van duurzame energie
in het coalitieakkoord?

Waarom houdt de minister voor de vergisting van reststromen uit de
voedingsmiddelenindustrie vast aan covergisting? Reststromen zijn ook
goed te vergisten zonder mest.

Grootschalige inzet van wind op zee is nodig. Is de ambitie om in 2020
6000 MW uit windenergie op zee te winnen, haalbaar en realistisch? In
2008 wordt de SDE-regeling nog niet voor offshorewindenergie opengesteld.
Hoe beoordeelt de minister de gevolgen daarvan voor het investeringsklimaat?
Omdat windparken op zee een lange voorbereiding vragen,
moet voor deze categorie zo spoedig mogelijk duidelijkheid komen over
de toekomst.

Nadere gedachtewisseling
Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie) vraagt wanneer de Kamer de
resultaten tegemoet kan zien van het overleg met de marktpartijen over
het als duurzaam aanmerken van vrijkomende reststromen vloeibare
biomassa. Wanneer weet de minister meer over de mogelijkheden voor
covergisting zonder mest? De zorgen van mevrouw Ortega-Martijn over
de realisering van 6000 MW op zee zijn niet weggenomen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari