Overleg over de belastingdienst

woensdag 27 februari 2008 13:02

De heer Cramer (ChristenUnie) constateert dat het programmatuurprobleem
het derde grote probleem is dat de staatssecretaris sinds zijn
aantreden moet melden, naast de problemen met de toeslagen en de
teruggave van te veel ingehouden bijdrage Zvw, maar die zaken slaan wel
terug op burgers en werkgevers. Inmiddels is een enorm charmeoffensief
nodig om het vertrouwen bij mensen in de Belastingdienst te herwinnen.
Mensen snappen het niet meer dat zij langer dan een jaar moeten
wachten op hun geld, terwijl de Belastingdienst meteen dreigt met sancties
als er niet op tijd wordt betaald. Werkgevers snappen niet waarom zíj
opnieuw met administratieve lasten opgezadeld worden, terwijl de Belastingdienst
de fouten maakt. Het is in dat licht ook kwalijk dat de Kamer
telkens te horen krijgt dat het beter gaat. Zo langzamerhand wordt dat
ongeloofwaardig. Het wordt er in ieder geval niet overzichtelijker op. Het
wordt tijd dat de informatievoorziening wordt gebundeld in de vorm van
een integrale rapportage, in plaats van al die losse rapporten, maar er
moet ook meer inzicht komen in de doelen van de reorganisatie, de
budgetten die ermee zijn gemoeid en het tijdpad dat de staatssecretaris
voor ogen heeft.

Moeten degene die hun aangifte opnieuw moeten insturen, het
programma wederom downloaden en invullen? Als deze mensen hun
aangifte niet meer op de computer hebben staan, moet alles in ieder geval
opnieuw. Dit probleem doet zich niet voor bij hulpverlenende instanties,
maar ook particulieren helpen regelmatig bij het invullen en opsturen van
aangiften van anderen. Moet dan wel opnieuw aangifte worden gedaan?
Kan men de kosten die men moet maken om de aangifte opnieuw in te
sturen, declareren bij de Belastingdienst? Is de staatssecretaris van plan
de aangiftetermijn te verlengen? Wil hij beloven dat de dienst geen dreigbrieven
stuurt als de aangifte een week of twee later binnenkomt? Garandeert
de instelling van de ICT-directie dat zich in de toekomst geen
ICT-problemen meer voordoen en wil dit zeggen dat er tot nu toe onvoldoende
regie was op ICT-gebied en dat dit onvoldoende politieke prioriteit
had?

Hoeveel mensen wachten nog op teruggave van te veel betaalde inkomensafhankelijke
bijdrage Zvw en wanneer is die kwestie geregeld? Is de
staatssecretaris bereid deze mensen te compenseren als zij hun geld op
1 april nog niet terug hebben? De teruggave vindt plaats doordat het
fiscale loon voor een bepaalde periode wordt verlaagd, waardoor de
werknemer minder loonbelasting betaalt, maar wat betekent dit voor de
toeslagen? Die worden namelijk vastgesteld aan de hand van het fiscale
loon. Een en ander kan in de toekomst ook consequenties hebben voor
een eventuele WW- of WIA-uitkering, want daarbij wordt uitgegaan van
het loon in een bepaald tijdvak. Als dat lager is, is de uitkering ook lager.
Klopt het dat de verlaging van het fiscale loon dit soort bijeffecten kan
hebben en is dit bekend bij de werknemers? Voorkomen moet worden dat
mensen op die manier later ook nog last kunnen krijgen van de fouten van
de Belastingdienst. Krijgt de staatssecretaris deze kwestie voor dit jaar en
de volgende jaren op orde?

Werkgevers die niet met negatief loon kunnen werken, mogen het te veel
betaalde netto uitkeren. Dat scheelt veel administratieve rompslomp,
maar waarom mogen werkgevers die wel met negatief loon werken dat
niet? Hierdoor krijgt de ene werkgever veel meer administratieve lasten
dan de andere. Kan niet één lijn worden getrokken door werkgevers de
gemakkelijkste en goedkoopste optie te geven? Vooral gepensioneerden
moeten soms in een half jaar tijd drie aanslagen betalen. Ook al is sprake
van een inhaalactie, het overvalt mensen wel. Kunnen deze meer tijd
krijgen voor het betalen van de voorlopige aanslag 2008? Het voorinvullen
van de aangifte door de Belastingdienst is een mooi voornemen, maar
eerst moeten de huidige problemen worden opgelost.

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari