Overleg over de toekomst van de veehouderij

28-02-2008 13:07 28-02-2008 13:07

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) vraagt
zich af of het huidige beleid wel helemaal in lijn is met de ambitieuze
toekomstvisie van de minister. Komt de aandacht voor milieu en energie
in de toekomstvisie voldoende tot zijn recht in de onlangs gepresenteerde
SDE-regeling? De voorgestelde subsidie is nu lager dan volgens ECN
nodig is. Bovendien worden er emissie-eisen aan verbonden.
- Waarom wil de minister de motie over duurzaam veevoer (31 200-XIV,
nr. 175) niet uitvoeren?
- De laatste jaren zijn in diverse landbouwsectoren kenniskringen
ontstaan die mooie innovatieconcepten opleveren. Door het
aanscherpen van de voorwaarden voor steun dreigen denkkracht en
creativiteit verloren te gaan.
- De ChristenUnie wil niet op voorhand het beleid toespitsen op schaalvergroting
in de veehouderij. Hoe past de ontwikkeling van megastallen
bij het vergroten van de maatschappelijke acceptatie? Hi techbedrijven
dienen tamelijk gesloten te zijn om ziektes te voorkomen.
Hoe kan de afstand tussen consument en producent erdoor worden
verkleind?
- De Nederlandse veehouderij kan zich onderscheiden op kwaliteit, door
oog te hebben voor milieu, mens en dier, juist op kleine bedrijven. Is
het niet wenselijk om het beleid te richten op meer mogelijkheden
voor deze bedrijven? Milieubesparingen door het omvormen van
kleine bedrijven tot grote bedrijven blijken tegen te vallen.
- Wat is voor het dierenwelzijn het bepalende voordeel van de megabedrijven
boven de gezinsbedrijven? Hoe realistisch is de verwachting
van het kabinet dat de inrichting van megabedrijven zal voldoen aan
bovenwettelijke normen? In welk opzicht maken megastallen het voor
dieren mogelijk natuurlijk gedrag te hebben?
- Hoe past de ontwikkeling van megabedrijven in het streven om door
de vermindering van dierdichtheid de kans op uitbraak en verspreiding
van ziekten te verminderen?
- Hoever is het overleg met provincies en gemeenten over megastallen
inmiddels gevorderd? Haast is geboden, gelet op de maatschappelijke
onrust.

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari