Overleg over het rapport 'Hart voor de publieke zaak'

woensdag 05 maart 2008 13:19

De heer Anker (ChristenUnie) ziet meer heil in een cultuuromslag dan in
grote bestuurlijke discussies. Hij is blij met concrete aanbevelingen voor
de lange termijn maar is bang dat het kabinet de werkingssfeer beperkt tot
deze kabinetsperiode. Hij is voor stimulering van burgerparticipatie door
ondersteuning van lokale initiatieven en voor een Handvest verantwoord
burgerschap.

Vergroting van de herkenbaarheid van de Grondwet kan bijdragen aan
een vreedzaam samenleven van verschillende bevolkingsgroepen. De
ChristenUnie is voor een preambule en maakt in de Grondwet onderscheid
tussen algemene beginselen en staatsinrichting.

De kabinetsreactie op de voorstellen voor een constitutioneel hof en rechterlijke
toetsing vindt hij nogal vlak. Een constitutioneel hof maakt de
rechten van minderheden minder afhankelijk van de politieke wil.
Een coalitieakkoord op hoofdlijnen en een beleidsprogramma in detail
vindt hij een verbetering. Versterking van de positie van politieke partijen
acht hij noodzakelijk. Hij staat positief tegenover een correctief referendum.
Hoe denkt de minister over een integriteitscode in het openbaar bestuur?
Hoe staat het met de uitvoering van het amendement-Anker over stimulering
van burgerparticipatie?

Kan de minister uitgebreider reageren op de voorstellen voor een constitutioneel
hof en rechterlijke toetsing?

Hoe kijkt de minister aan tegen politieke bewegingen en partijen?
Bij welke voorstellen van de conventie over politieke partijen sluit de
minister zich aan?

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari