Overleg over de armoedemonitor

donderdag 06 maart 2008 13:31

De heer Cramer (ChristenUnie) vindt het schokkend dat 175 000 werknemers
arm zijn. Hoe kan het dat mensen die voltijds werken onder de
armoedegrens raken? Bestaat er inzicht in die situatie? Wat vindt de
staatssecretaris van extra maatregelen, zoals tijdelijke aanvullende
inkomensondersteuning voor werkenden of gunstige leningen voor zelfstandigen?
Ondernemers houden niet graag de hand op bij de gemeente.
Hoeveel ondernemers doen een beroep op het BBZ (Besluit Bijstandsverlening
Zelfstandigen)? Hoe staat het met de bekendheid van BBZ bij
ondernemers? Wat vindt de staatssecretaris van het idee, aanvullende
maatregelen uit de sfeer van de bijstand te halen? Is de staatssecretaris
bereid om met de EZ-staatssecretaris een actieplan op te stellen om
armoede onder werknemers en zelfstandigen tegen te gaan?

- Ook veel flexwerkers lopen kans onder de armoedegrens te zakken.
Komt er snel een kabinetsstandpunt over de evaluatie van de Flexwet?
Wordt daarbij ingegaan op verbetering van inkomens voor flexwerkers?
- Uitkeringsgerechtigden hebben nog meer kans om in armoede te
vervallen. Veel maatregelen om armoede terug te dringen, hebben
echter onbedoelde gevolgen voor de hoogte van huur- of zorgtoeslag.

Wat is de visie van de staatssecretaris op de negatieve onderlinge
samenhang van inkomensondersteunende maatregelen? Gaat hij
hieraan wat doen in het kader van het armoedebeleid? De staatssecretaris
heeft gezegd de bestaande regelingen te willen samenvoegen.
Wat is daarbij de stand van zaken?

- Onkostenvergoedingen voor vrijwilligers tellen mee voor hun zorgtoeslag.
Zij worden daardoor financieel gestraft. Wat is hierop de
reactie van de staatssecretaris? Neemt hij dit punt op in het kabinet?

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari