Bijdrage debat over de invoering van de OV-chipkaart

16-04-2008 10:52 16-04-2008 10:52

De heer Cramer (ChristenUnie): Mevrouw de voorzitter. De gekraakte ov-chip houdt de gemoederen nu al weken bezig. Na het rapport van TNO heeft de staatssecretaris onmiddellijk aangekondigd met een contra-expertise te komen. Dit blijkt een verstandige beslissing te zijn geweest.

De conclusie van de contra-expertise luidt dat TNO weliswaar de juiste methode heeft gehanteerd, maar dat zij wetenschappelijk bezien statisch te werk is gegaan. De criminele business case blijkt veel interessanter en de kaart zou wel eens sneller definitief gekraakt kunnen worden. In die zin had de heer Duyvendak gelijk. Onduidelijk is nog wel welke aanvullende maatregelen mogelijk zijn voor een optimale, hoewel tijdelijke extra beveiliging. Het is goed dat de staatssecretaris nu over deze resultaten beschikt. Ook is het perfect dat de partijen hieraan volop hebben meegewerkt. Hoewel er kritische kanttekening worden geplaatst bij de NXP, constateren de onderzoekers dat dit hun conclusie waarschijnlijk niet beïnvloed zou hebben.

De rol van de staatssecretaris moeten wij niet kleiner maken dan hij is, maar ook niet groter. Dat laatste is toch wel de neiging van de GroenLinks-fractie. Ik begrijp dat, maar als wij dit project echt uit de klauwen willen laten lopen, moeten wij er nu als rijksoverheid tussen gaan zitten. Dat is niet de keuze van de ChristenUnie-fractie.

De heer Madlener (PVV):

Het gebeurt niet vaak, maar dit keer ben ik het volledig eens met de fractie van mijnheer Duyvendak. Wij zagen beiden aankomen dat dit zou gebeuren. De kans dat dit scenario werkelijkheid zou worden, was niet heel klein. Wij zagen het allemaal aankomen. Is het dan te veel gevraagd, mijnheer Cramer, dat de staatssecretaris zich voorbereidt op dit scenario? Ik vind dat ze vandaag nog met een oplossing moet komen.

De heer Cramer (ChristenUnie):

De wetenschappers hebben aangegeven dat je niet met een vingerknip een oplossing kunt toveren.

Mijnheer Madlener, laat mij nou toch even uitpraten! Waarom staat u nu al weer te schuddebollen?

De wetenschappers hebben gezegd dat het een proces van jaren is. De staatssecretaris heeft dat ook geschreven in haar plan van aanpak. Er is wel degelijk invulling gegeven aan de kritiek van de Kamer. Er is gezegd dat men het met elkaar zal oppakken. Het is dan wel nodig dat de neuzen van de wetenschappers en de marktpartijen dezelfde kant op wijzen. En, mijnheer Madlener en mijnheer Duyvendak, dat heeft de staatssecretaris gedaan! Zij heeft een regiegroep gevormd. Daar spreekt men met elkaar en dat is tijdenlang niet gebeurd. Alles wat moest worden gedaan, is gedaan. Eigenlijk is het zo klaar als een klontje.

De heer Madlener (PVV):

Ik vind het zeer teleurstellend van de ChristenUnie-fractie.

De heer Cramer (ChristenUnie):

Dat zal wel weer.

De heer Madlener (PVV):

U laat de zaken weer op z'n beloop en achteraf moeten wij dan weer met elkaar in debat. Wat er nu is gebeurd, is maanden geleden voorspeld. Er was een grote kans dat wij hier vandaag zouden staan. Het is dan ook niet meer dan terecht dat wij de staatssecretaris vragen om vandaag met een goede oplossing te komen. Ik wacht het antwoord van de staatssecretaris af, maar met u ben ik het absoluut niet eens.

De heer Cramer (ChristenUnie):

Dat is duidelijk, maar het is wel loze kritiek, mijnheer Madlener. De staatssecretaris heeft namelijk de regie al opgepakt. Op het moment dat TLS een onderzoek door TNO aankondigde, heeft zij om een contra-expertise gevraagd die duidelijkheid moest bieden en het onderzoek van TNO valideren. Uit die contra-expertise blijkt dat zaken over het algemeen goed aangepakt zijn, maar dat er op punten kritiek mogelijk is. Alles wat moest gebeuren, is gebeurd.

De voorzitter:

Mijnheer Cramer, het is de bedoeling dat u via de voorzitter met elkaar spreekt. Zoals u weet, spreken wij elkaar niet rechtstreeks aan.

De heer Cramer (ChristenUnie):

Mijn excuses.

De voorzitter:

Het maakt niet uit. Volgende keer beter.

De heer Cramer (ChristenUnie):

Voorzitter. De staatssecretaris heeft de regie opgepakt en dat heeft ertoe geleid dat de betrokken partijen met elkaar overleggen over de vraag hoe het verder moet. De aanvullende vragen van de staatssecretaris zijn ook voor de fractie van de ChristenUnie van groot belang. Het definitieve antwoord zal namelijk van de marktpartijen moeten komen. Ik denk dan aan de vraag of er nog perspectief is op aanvullende beveiligingsmaatregelen en de vraag of het vertrouwen van de consument in de kaart hersteld kan worden. Daarbij zal de veiligheid van het gebruik van de kaart voorop moeten staan. Ik maak een uitstapje, maar ik denk dat dit niet alleen voor deze kaart, maar voor alle kaarten met een RFID-chip geldt.

De chipcard moet net zo veilig worden als het bankbiljet. Ook dan is de kaart niet 100% veilig, maar een gedegen frisco-inventarisatie hoort hier wel bij. Mijn fractie zal dit heel kritisch volgen. Tot die tijd is het volgens mij onmogelijk om de strippenkaart af te schaffen. Betekent dit dat de invoering per 1 januari 2009 onhaalbaar is? Daarvoor is het antwoord van de verantwoordelijke partijen maatgevend. Laat ik helder zijn: ik geloof op dit moment niet dat de kaart op 1 januari 2009 ingevoerd kan worden. Daar kunnen wel eens een paar jaartjes bijkomen.

Graag hoor ik van de staatssecretaris op welke wijze zij de antwoorden op de door haar aan de partijen gestelde vragen zal beoordelen en welke zekerheden nodig zijn om nu al harde uitspraken te kunnen doen over een mogelijke invoeringsdatum.

Tweede termijn

De heer Cramer (ChristenUnie):

Voorzitter. De SP-fractie heeft gezegd dat wezenlijke stappen niet zijn gezet. Het is maar wat men wil horen. De GroenLinks-fractie heeft gezegd dat wij het vertrouwen moeten behouden, maar vervolgens worden aan de staatssecretaris toverkunsten gevraagd, ook blijkens deze motie. Ik citeer uit de korte handleiding voor niet-deskundige lezers die bij dit rapport zat. Er is een voorbeeld gegeven, waarover de opstellers van het rapport schrijven: "Dit eenvoudige voorbeeld is bedoeld om te illustreren dat de keuze voor een beveiligingsoplossing en de daaraan verbonden kosten afhangen van hetgeen wij willen beschermen en wat voor type bedreigingen en bedreigers te verwachten zijn." De staatssecretaris heeft vanmiddag eenduidig uitgelegd dat dit tijd kost. Dat staat in het rapport voor de deskundige lezers, dat alle Kamerleden hebben gelezen.

Ik ben het dus eens met de route van de staatssecretaris. Rust is belangrijker dan haast. Er moet vertrouwen bestaan tussen de betrokken partijen en daaraan draagt dit soort debatten niet bij. Met het bereiken van dit vertrouwen is de staatssecretaris druk bezig en van mij krijgt zij dat voluit.

Bron: ongecorrigeerd verslag

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari