Inbreng over de rookvrije horeca

dinsdag 11 maart 2008 15:04

Vragen en opmerkingen van de ChristenUnie-fractie
25 In artikel 2, onderdeel b, en de toelichting van het Ontwerpbesluit nadere
uitvoering Tabakswet is het woord «uitsluitend» bij rookruimten
geschrapt. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen waarom de
minister ervoor heeft gekozen om de reikwijdte van het rookverbod in de
horeca op deze wijze in te perken. Hoe verhoudt deze wijziging zich tot de
doelstelling om voor het horecapersoneel rookvrije werkplekken te
creëren? Deze leden hebben eerder aangegeven een rookvrije horeca niet
alleen belangrijk te vinden voor werknemers, maar ook voor niet-rokende
bezoekers van de horeca, waaronder mensen met luchtwegproblemen.
Hoe kan worden gegarandeerd dat niet-rokende bezoekers niet alsnog
met rook worden geconfronteerd, wanneer zij zich in rookruimten
begeven die ook voor andere doeleinden worden gebruikt?

26 De toelichting bij artikel 2, onderdeel c: «open lucht» is gewijzigd, waardoor
roken op terrassen is toegestaan, zolang het terras maar niet aan alle
kanten afgesloten is. Dit betekent dat bijvoorbeeld een tent of een overkapping
wel blijft toegestaan. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen
waarom de minister ervoor heeft gekozen om deze wijziging in het
Ontwerpbesluit nadere uitvoering Tabakswet aan te brengen. Deze leden
vragen voorts of de minister de mening deelt dat bij een terras waar
slechts sprake is van een opening aan een zijde geen sprake kan zijn van
goede luchtventilatie. Ook vragen zij hoe kan worden voorkomen dat de
toegankelijkheid van de horeca voor niet-rokende bezoekers en mensen
met luchtwegproblemen hierdoor wordt beperkt.

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari