Overleg over het arbeidsmarktbeleid

13-03-2008 15:29 13-03-2008 15:29

In de ogen van mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) vereist het personeelstekort in de zorg een integrale aanpak. Waarom zijn de bewindslieden in hun brief niet ingegaan op de rol die het onderwijs hierin speelt? Goed personeel in de zorg begint met een goede opleiding. Een goede opleiding houdt de mogelijkheid tot het lopen van stages in, maar vooral in ziekenhuizen is een tekort aan stageplaatsen. Wat gaan de bewindslieden hier samen met minister Plasterk aan doen?

Naast gerichte maatregelen is het van belang om belemmeringen voor gemotiveerde en goed gekwalificeerde mensen weg te nemen. Er moet ook voldoende ruimte worden geboden voor het maken van ethische afwegingen op basis van identiteit, zodat onder andere meer Marokkaanse en Turkse Nederlanders kunnen worden geworven. Factoren als onzekerheid en onduidelijkheid over bouw- en productieafspraken in de zorgsector zetten het voeren van goed personeelsbeleid onder druk.

Een van de sporen in het actieplan is innovatie van zorgprocessen. Technologische ontwikkelingen kunnen echter slechts ten dele het personeelstekort ondervangen, want goede zorgverlening impliceert ook persoonlijke aandacht. Dankzij innovatie van zorgprocessen kunnen mensen wel langer thuiszorg ontvangen. De vraag naar vrijwilligers zal dus stijgen, terwijl volgens een recent rapport van het SCP het tekort aan vrijwilligers ook stijgt. De inzet van informele zorg had in het actieplan dan ook meer moeten zijn uitgewerkt.

Mantelzorg en vrijwilligerswerk kunnen bijdragen tot het terugdringen van het personeelstekort, met name voor het geven van invulling aan de sociale dimensie van de zorgverlening. Welke maatregelen neemt de regering om hier meer ouderen en studenten bij te betrekken?

Welke specifieke maatregelen neemt het kabinet om de voor de kwaliteit van zorg broodnodige verpleegkundigen en verzorgenden te behouden? V&VN heeft geadviseerd om loopbaanadvies, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden onder de loep te nemen. Ook zijn er voldoende opleidingsplaatsen voor specialisten in de geriatrie nodig alsmede maatregelen om het gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel in de gehandicaptenzorg tegen te gaan.

In het actieplan is sprake van uitbreiding van deeltijdcontracten. Daarbij wordt de term "moedercontracten" gebruikt. De ChristenUnie spreekt liever van "schooltijdbanen". Die bieden namelijk mogelijkheden voor niet alleen moeders, maar ook vaders.

Nadere gedachtewisseling

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) vindt de genoemde projecten heel goed en vraagt of de bureaucratische hobbels worden weggenomen voor de voortzetting ervan.

Voorts vraagt zij of de bewindslieden de managers in de zorginstellingen willen oproepen om zich vooral te richten op de werkvloer. Daartoe zouden de onzekerheden op het vlak van de bouw- en productieafspraken moeten worden weggenomen.

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari