Overleg over de invoering van de OV-chipkaart

donderdag 13 maart 2008 15:48

De heer Cramer (ChristenUnie) vindt enerzijds dat de problemen rond de ov-chipkaart fors zijn en anderzijds dat het aanvalsplan van de staatssecretaris daarop een goed antwoord vormt. Het plan is helder, de bedreigingen zijn benoemd en de aanpak is toekomstgericht.

Met het aanvalsplan kiezen de actoren voor één en dezelfde richting. Daarmee is een grote stap voorwaarts gezet, hetgeen een compliment waard is. Het hele traject voor de invoering van de ov-chip is met het aanvalsplan voorzien van een stevig kader; de tarieven worden eenduidiger en op het punt van de privacy komt binnenkort meer duidelijkheid.

In het kraken van de ov-chip is weliswaar een stap verder gezet, maar de beveiligingslaag in de back office blijft beschikbaar. De snelheid waarmee deze ontwikkeling heeft plaatsgevonden en de lage kosten waartegen het kraken mogelijk is, zijn een tegenvaller voor de ov-bedrijven. Een en ander moet echter in de juiste proporties worden gezien. De mate waarin chipkaarten kunnen worden gekraakt, is nog steeds onvoldoende om het financieel interessant te maken. Bovendien worden passagiers gecompenseerd voor eventuele schade.

Uiteindelijk zal overgestapt moeten worden op een nieuwere chip; voorlopig kan evenwel de huidige chip worden gebruikt. Overigens moet de contra-expertise die conclusie van TNO wel staven. Dankzij het aanvalsplan zijn TLS, het ministerie van Verkeer en Waterstaat, consumentenorganisaties en vele wetenschappers met elkaar in gesprek over oplossingen, zowel voor de korte als de lange termijn. Is het mogelijk om de vertrouwelijke informatie over de beveiliging van de Myfare Classic chip aan de wetenschappers in het wetenschapsforum te doen toekomen? Het forum kan daar binnen het overleg zijn voordeel mee doen.

Het reisgemak in de vervoersketen is afhankelijk van eenvoud. Consumentenorganisaties leveren beeldmateriaal van allerlei overstapmogelijkheden, al dan niet positief beoordeeld. Is de staatssecretaris bereid om de verschillende soorten te laten testen?

De schade aan het imago van de ov-chipkaart is groot, hoewel het gebruik ervan toeneemt. Potentiële klanten zullen overtuigd moeten worden van de handigheid en veiligheid van de ov-chipkaart. Vervoersbedrijven moeten daarvan het bewijs leveren. In dat verband is het positief dat veel technische problemen zijn opgelost of binnenkort worden opgelost. Gebruikers moeten daar ook op kunnen vertrouwen. Is de staatssecretaris bereid om dat te monitoren en de Kamer van de uitkomsten daarvan te informeren? Gedacht kan worden aan het aantal keren dat mensen vergeten uit te checken uit het openbaar vervoer.

De verdeling van de extra kosten is een lastig probleem. Het is teleurstellend dat de commerciële vervoerders op het laatste moment hebben besloten om het aanvalsplan niet te ondertekenen omdat dat punt nog niet geregeld was. In de komende tijd wordt daar echter een oplossing voor verwacht, hetgeen positief is.

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari