Overleg over de Euthanasiewet

woensdag 19 maart 2008 15:59

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) benadrukt
dat de ChristenUnie nooit voorstander is geweest van de Wet toetsing
levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl), omdat
euthanasie geen antwoord kan zijn op de zorg- en hulpvraag van een
patiënt. Terecht zet de regering in op verbetering van de palliatieve zorg
en voorlichting over die zorg. Conform het coalitieakkoord zal de Wtl niet
worden gewijzigd en zijn experimenten ongewenst. Levensbeëindiging op
verzoek is alleen toegestaan als de palliatieve zorg geen redelijk alternatief
meer is. Wanneer ontvangt de Kamer het plan van aanpak inzake de palliatieve
zorg? Maakt op grond van de WHO-definitie van «palliatieve zorg»
geestelijke verzorging onderdeel uit van dat plan van aanpak?

Bij palliatieve sedatie is deskundigheidsbevordering van belang. De petitie
van het platform Zorg voor Leven doet daarvoor goede suggesties. Op
zich is het goed om kennis over palliatieve zorg op te nemen in de kaderopleiding
van Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland (SCEN),
maar om vermenging van euthanasie en palliatieve zorg te vermijden,
moeten de verantwoordelijkheden van SCEN-artsen en van consultatieteams
voor palliatieve zorg gescheiden blijven.

De reactie van de regering op de kritiek op het Groninger protocol voor
levensbeëindiging bij pasgeborenen is niet overtuigend.
Waarom wordt de aanbeveling om toetsingscommissies de mogelijkheid
te geven om een als «zorgvuldig» beoordeelde zaak toch aan de Inspectie
voor de Gezondheidszorg (IGZ) voor te leggen, niet overgenomen?
Wordt het nieuwe modelverslag uitgebreid met de vraag waarom er geen
sprake was van een redelijke andere oplossing?

Wanneer ontvangt de Kamer de modelrichtlijn? Wanneer en op grond
waarvan besluit de regering of nader onderzoek nodig is na afwijzing van
euthanasieverzoeken?

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari