Overleg over Schiphol

dinsdag 18 maart 2008 16:16

De heer Cramer (ChristenUnie) leest in de brief van Alders over actualisatie
van de criteria voor gelijkwaardigheid dat geen enkel alternatief past
binnen optie 3. Die conclusie klopt niet. Het gaat immers niet alleen om
verkeersvolumes. Een vlucht minder in de nacht geeft toch ruimte voor
tien vluchten meer overdag? De bewoners willen graag meepraten over
de toekomst van Schiphol, maar hebben terecht bedenkingen bij optie 1.
De deelnemers van de Alderstafel lijken door te willen praten over optie 1
en optie 3. In optie 3 zijn de omvang van het woningbestand en de
geluidsmaat van belang. In optie 1 gaat het daarnaast ook om betere
routemodellering. Optie 3 terzijde schuiven terwijl de scenario's nog niet
klaar zijn is toch onmogelijk? Waarom kiest de minister dan toch voor
optie 1? Wat betekent zijn toezegging dat bij de discussie over een nieuw
normenstelsel de problematiek van de gelijkwaardigheidscriteria opnieuw
wordt betrokken? De keuze voor optie 1 of 3 is toch niet los te zien van de
middellange en langetermijnvisie waarop Alders studeert? Wat heeft
actualisatie van gelijkwaardigheid te maken met een nieuw normenstelsel?

De minister van Verkeer en Waterstaat wil de ruimtereservering voor een
zesde baan handhaven. Hij schrijft daarbij over een krimpvariant. Slaat
krimp ook op het definitief sluiten van een andere baan? Waarom geen
einddatum genoemd voor deze reservering?

Nadere gedachtewisseling
De heer Cramer (ChristenUnie) constateert dat het kabinet de brief van
Alders anders leest. Bij de keuze van het kabinet voor optie 1 als
maximum is optie 3 echter niet van tafel. Optie 3 is dan ook zeker een
uitgangspunt. Het is goed dat ook de minister denkt dat het advies van de
Alderstafel ook aanpassing van het nachtregime kan betreffen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari