Bijdrage van Bas Belder aan het debat over China-Afrika

Relatiedinsdag 22 april 2008 22:00

MdV,

Als rapporteur voor het advies van de commissie buitenlandse zaken op het rapport van collega Gomes wil ik graag de volgende punten uit genoemd advies onderstrepen:

*De Chinese autoriteiten dienen in hun relaties met Afrika de principes van democratie, goed bestuur en mensenrechten te respecteren (paragraaf 4);

*De commissie buitenlandse zaken betreurt derhalve China´s pragmatische samenwerking met repressieve regimes in Afrika;

*De commerciële presentie van de Volkrepubliek op Afrikaanse bodem sorteert ecologische effecten waarmee China op een verantwoordelijke wijze moet omgaan; reportages in de westerse pers geven immers ronduit alarmerende signalen af over roofbouw op de natuur, in het bijzonder in de Congo-delta; deze signalen reiken van olie-exploitatie, overbevissing tot ontbossing in een officieel natuurreservaat;

*De commissie buitenlandse zaken betreurt evenzeer dat Peking een aantal Afrikaanse staten uitsluit van het strategisch partnerschap tussen China en Afrika louter omwille van hun diplomatieke contacten met Taiwan. Deze Chinese opstelling strijdt niet alleen met het eigen principe van niet-inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van derde landen, maar staat evengoed op gespannen voet met de huidige toenadering tussen Taiwan en Peking.

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari