Bijdrage debat over duurzame energieproductie

woensdag 23 april 2008 10:10

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie): Voorzitter. Ik vervang mijn collega Wiegman-van Meppelen Scheppink, die elders andere verplichtingen heeft. Ik dien een motie in over het oormerken op nationaal niveau van een deel van de veilingopbrengsten van emissierechten.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in Bali is toegezegd dat er nieuwe, additionele en stabiele financiering voor internationaal klimaatbeleid komt;

overwegende dat het veilen van emissierechten een toepassing is van het principe "de vervuiler betaalt" en dat de opbrengsten minstens deels ten goede moeten komen aan diegenen die het zwaarst getroffen worden door de gevolgen van klimaatverandering en daar het minst aan hebben bijgedragen;

verzoekt de regering, de mogelijkheden te onderzoeken om de veilingopbrengsten van emissierechten voor een deel te oormerken voor nationaal en internationaal klimaatbeleid (adaptatie en mitigatie in ontwikkelingslanden, inclusief het tegengaan van ontbossing) en de Kamer hierover binnen drie maanden te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Ortega-Martijn, Wiegman-van Meppelen Scheppink en Duyvendak. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 641 (22112).

Bron: ongecorrigeerd verslag

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari