Bijdrage debat over het Pieter Baan Centrum

donderdag 24 april 2008 11:21

De heer Anker (ChristenUnie): Voorzitter. In De Telegraaf van 12 april konden wij het relaas lezen van een oud-medewerker van het Peter Baan Centrum en, toegegeven, hij was niet helemaal vrij van rancune. De zaken die hij aan de orde stelt vragen echter een weerlegging. Als het niet waar blijkt te zijn, moet dat ook worden vastgesteld. Wij vonden de beantwoording door de staatssecretaris toch wat mager. Daarom doen wij aan het spoeddebat mee. Wat wordt aangekaart is heel serieus. Dit is de plaats voor de staatssecretaris om, als dat kan, de zaken te weerleggen.

Om te beginnen stelt de oud-medewerker de cultuur in het Pieter Baan Centrum in het algemeen aan de orde. Volgens hem heerst er een cultuur van angst en van niet durven spreken.

De fractie van de ChristenUnie wil weten hoe de klachtenprocedure is vormgegeven. Is er ook intern onderzoek gedaan om te weten te komen of dergelijke signalen terecht zijn?

In de tweede plaats stelt de medewerker de toegenomen kosten voor organisatorische reorganisatie aan de kaak. De staatssecretaris moet inzichtelijk kunnen maken dat die kosten gestegen zijn. Klopt het dat de kosten zijn gestegen van €30.000 naar €50.000 door uitbreiding van het management?

In de derde plaats stelt hij aan de orde dat de kwaliteit van de onderzoeken door het PBC te wensen overlaat. Dat wordt overigens ook door andere deskundigen betoogd. Zie het stuk van de heer Merkelbach dat eerder in De Telegraaf verscheen.

Wat vindt de staatssecretaris van de opvatting dat het PBC onvoldoende onafhankelijk opereert en dat het te veel in het straatje van het OM redeneert? In hoeverre hebben mensen de mogelijkheid om daartegen in beroep te gaan?

Tot slot stelt de man het taboe op het groeiend aantal weigeraars aan de orde. Die weigeraars doen dat op advies van hun advocaat. Dit zou ertoe leiden dat zij langer in het PBC blijven. Dat kost dan ook veel meer gemeenschapsgeld, wat onterecht is. Is het juist dat er sprake is van een toename? De antwoorden van de staatssecretaris geven daarover geen duidelijkheid. Als dat juist is, waar komt die toename naar het oordeel van de staatssecretaris dan vandaan? Wat gaat de staatssecretaris doen naar aanleiding van deze berichten? Dat wordt uit de antwoorden ook niet duidelijk.

Tweede termijn

De heer Anker (ChristenUnie):

Voorzitter. Georganiseerd wantrouwen, de staatssecretaris sloeg het over. Dat zit erin als je zaken moet controleren. Volgens mij hebben wij daarin gradaties. Wij hebben nu één signaal van een oud-medewerker dat er dingen niet klopten. Ik vind dat de staatssecretaris er wel op een goede manier op heeft gereageerd. Toch blijft er onduidelijkheid over de vraag hoe die kosten tot stand komen. In mijn interruptie van zojuist heb ik willen aankaarten dat het om gegevens gaat die niet al te moeilijk boven tafel te krijgen zijn. Het Pieter Baan Centrum heeft vast een jaarverslag of een begroting en hoogstwaarschijnlijk zijn die openbaar. Ik zou de staatssecretaris daar specifiek om willen vragen. Waarschijnlijk is de Kamer al een heel eind geholpen als zij op die manier inzicht krijgt in de bedrijfsvoering en in wat het Pieter Baan Centrum allemaal doet. De staatssecretaris kijkt moeilijk; als die informatie inderdaad heel erg gevoelig is, dan heb ik daar ook wel begrip voor. Dan zal zij zelf met haar informatie naar ons toe moeten komen. Ik ben alleen maar op zoek naar een makkelijkere manier.

Bron: ongecorrigeerd verslag

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari