Overleg over zelfstandig ondernemerschap

12-03-2008 11:08 12-03-2008 11:08

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie) zegt dat de groei van het aantal
zzp'ers duidelijk maakt dat deze vorm van ondernemen in een behoefte
voorziet, maar ook vragen oproept. Waar blijft de eenduidige definitie van
het begrip zzp'er? Hoe denkt het kabinet over de signalen over schijnzelfstandigheid?
Naast het wegnemen van financiële barrières moet ook worden geïnvesteerd
in mogelijkheden voor een overstap van werk naar ondernemerschap,
opdat er niet voor de kortste, maar voor de beste weg naar werk
kan worden gekozen. Is de staatssecretaris bereid om te investeren in de
kennis van consulenten of om bijvoorbeeld de poortwachtercentra beter
te faciliteren om dit traject te ondersteunen?

Een startende ondernemer is vaak onbekend met de noodzaak zich te
verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid of om een pensioenvoorziening
te treffen. Bovendien zijn de verzekeringen duur of is de toegang beperkt.
Mevrouw Ortega vraagt speciaal aandacht voor ondernemers die starten
uit een uitkeringssituatie. Is het mogelijk een no-riskpolis in het leven te
roepen voor deze groep? Een ondernemer die kiest voor een zelfstandig
bestaan, weet welke risico's hij loopt. Hij moet in staat zijn om zich tegen
die risico's te verzekeren, maar het is aan ondernemers en verzekeraars
om belangen en risico's af te wegen en hier in goed overleg uit te komen.
Wanneer kunnen de aangekondigde maatregelen tegemoet worden
gezien die het voor zzp'ers eenvoudiger zullen maken om deel te nemen
aan een aanbesteding?

Zelfstandige ondernemers werken vaak uit eigen huis. De aftrek van de
kosten van een kantoorruimte aan huis is aan veel voorwaarden
verbonden. Is de staatssecretaris bereid deze regeling toegankelijker te
maken voor startende ondernemers? Hoe denkt hij over uitbreiding van
de mogelijkheden van bijvoorbeeld de kansenzone in Rotterdam?
Mevrouw Ortega is voorstander van de herinvoering fiscale aftrek werkruimte
thuis.

Startende ondernemers die in deeltijd beginnen, kunnen moeilijk voldoen
aan het urencriterium. Daarom moet die norm worden versoepeld of naar
rato worden ingevoerd.

Mevrouw Ortega onderstreept het verzoek om een actieplan om armoede
onder zelfstandige ondernemers tegen te gaan.

Is het mogelijk om een bepaald deel van een ontslagvergoeding fiscaal
vrij in te zetten als startkapitaal? Constructies als een stamrecht bv en
stamrechtverzekering zijn niet toereikend voor investeringen in een onderneming
op korte termijn.

Aan de vragen over de werking van de VAR voegt zij nog vragen toe over
het aantal opdrachtgevers en over de omschrijving van werkzaamheden.
Een startende ondernemer moet een voorlopige aanslag onmiddellijk
betalen, ook al heeft hij nog nauwelijks iets verdiend. Ziet de staatssecretaris
een oplossing voor dit probleem?

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari