Overleg over de Europese Raad

woensdag 12 maart 2008 11:16

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) meent
dat de EU leiderschap moet tonen bij het onderwerp klimaat. Wil de
minister-president zich inzetten voor doelstellingen voor 25% tot 40%
waarover tijdens de Top op Bali is gesproken? Wil hij zich ook inzetten
voor Europees leiderschap? Terecht heeft Nederland aandacht gevraagd
voor biobrandstoffen en de gestelde doelen.

De Commissie is positief over bereikte resultaten bij de Lissabonstrategie
maar er moet nog veel gebeuren. De Lissabonstrategie kent vooral kwantitatieve
doelstellingen, maar men moet zich richten op kwalitatieve
doelen, zoals het verbinden van de strategie aan de klimaat- en doelstellingen.
Nederland moet name een slag slaan bij arbeidsparticipatie van
vrouwen, oudere werknemers en kwetsbare groepen. Meer aandacht
moet gegeven worden aan de richtsnoeren voor onderwijs en flexicurity.
Ook hier is aandacht nodig voor kwaliteit en niet alleen kwantiteit. De
Lissabonstrategie is opgesteld om groei en duurzame ontwikkelingen in
Europa te bevorderen. Uit sommige landen komen signalen over
hervormingsvermoeidheid. Kan de minister-president hierop ingaan?
Mevrouw Wiegman kan zich goed vinden in de open coördinatiemethode
die bij de Lissabonstrategie hoort. Lidstaten moeten aangesproken
kunnen worden op het uitblijven van resultaten. Krijgt dit voldoende
vorm?

De ECB moet onafhankelijk blijven. Nederland moet een krachtig signaal
geven dat onafhankelijkheid de norm blijft. Ook in Europa wordt
gesproken over de film van collega Wilders. De minister-president moet
bewerkstelligen dat de EU net zo evenwichtig reageert als dit kabinet:
evenwicht tussen vrijheid en verantwoordelijkheid.

Nadere gedachtewisseling
Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) herhaalt
haar vraag over het onafhankelijke karakter van de Europese Centrale
Bank. Kan de Kamer actief geïnformeerd worden over het biobrandstoffenproces?
Tot slot vraagt zij voortdurende aandacht voor internationale
verantwoordelijkheid voor ontwikkelingssamenwerking.

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari