Overleg over chiptechnologie in (toegangs)passen

woensdag 19 maart 2008 11:26

De heer Anker (ChristenUnie) heeft het idee dat de overheid op het punt
van ICT vaak achter de feiten aanloopt. Er had eerder op de veiligheidsaspecten
van de chip kunnen worden ingegaan. De komende tijd moet
getracht worden voorop te blijven lopen. De overheid moet met behulp
van professionals actief sturen op dit proces.
- Wat zijn de risico's van het komende biometrisch paspoort?
- Wanneer is het AIVD-onderzoek gereed? Welke risico's worden in de
tussentijd gelopen?
- Veiliger chips zijn duurder. Welk begrotingsconsequenties ziet de
minister?

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari