Duurzaamheidsproject draait op volle toeren

2005_0905DijkPix0036 Clingendaeldinsdag 06 mei 2008 11:37

Hoe loopt bij het WI het project Duurzaamheid sinds het minisymposium ‘Duurzaamheid gewaardeerd’ van vrijdag 18 januari 2008? Doel van het project is dat de ChristenUnie ook op duurzaamheidsgebied een eigen geluid laat horen. En keuzes durft maken. Het WI bereidt daarom nu een grote publicatie voor rondom drie aandachtsgebieden: (verbruik van) bronnen; atmosfeer-, water- en landschapbeheer; ecologie en biodiversiteit.

Vastgestelde aandachtsgebieden (onder voorbehoud)

a. bronnen en verbruik van grond- en brandstoffen

Onder dit thema valt een dubbelfocus op economie (energie, mobiliteit en innovatie) en leefstijl (inclusief de onontkoombaarheid van versobering, besparing). Bij energie zal naast de blijvende ChristenUnie-lijn van het brede palet (zie het Kort Commentaar Stroomlijnen - van december 2005: niet op één paard wedden) nu vooral transitie centraal staan: van fossiele naar ‘bovengrondse' en/of hernieuwbare energiebronnen, waarbij oplossingen voor de korte termijn (zoals vormen van bioenergie) ruimte moeten laten voor lange termijnoplossingen (zon en wind). Welke economische herinrichting in Nederland vermindert de mobiliteitsdruk? Welke innovaties in producten en in productie- en arbeidsprocessen verdienen stimulansen omdat ze wonen en werken verduurzamen, landbouw en industrie, consumptiepatronen en afvalverwerking?

b. atmosfeer-, water- en landschapbeheer

Lucht, water en bodemgebruik zijn alle drie klimaatgerelateerd, maar vragen daarnaast elk eigen aandacht. De luchtkwaliteit van de Randstad vereist ingrijpen; de water-verwante Nederlandse identiteit en een ChristenUnie-staatssecretariaat op watergebied stimuleren WI-bezinning op de relaties van zeespiegel, afwatering en verdroging, speciaal ook met het oog op adaptatie aan inmiddels onontkoombare gevolgen van klimaatverandering; veranderingen in de landschapsinrichting met het oog op waterbeheer behoren ingebed te liggen in bredere landschapvisies - van een landelijke ecologische hoofdstructuur tot herstel- of beschermingsplannen van regionale en lokale diversiteit. 

c. ecologie en biodiversiteit

Niet alleen het wereldwijde uitsterven van plant- en diersoorten, ook de genenverschraling vanwege industriële landbouw en veeteelt roepen om aandacht voor de borging van genetische diversiteit en voedselzekerheid. De omschrijving ‘ecologie' omvat echter meer dan soort-beheer, en is bedoeld om hier de eigen waarde van de natuur te kunnen benadrukken, ook los van de mens. Hoe stimuleert de overheid de samenleving in diervriendelijkheid en het leren bewaren en waarderen van de schoonheid van flora en fauna, landschap en bodemschatten, wolken- en sterrenhemel?

Op deze drie aandachtvelden willen we in een grote publicatie ingaan. Eventueel kan aan een deelonderwerp een apart Kort Commentaar worden gewijd, zoals binnenkort aan Bioenergie. Onder leiding van prof. dr. ir. H. van den Berg staat de hoofdlijn voor een Kort Commentaar over Bioenergie inmiddels vast, en grote delen van de tekst zijn ook al aangeleverd. Doel is dat De ChristenUnie ook op duurzaamheidsgebied een eigen geluid laat horen. En keuzes durft maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari