Bijdrage van Bas Belder aan een debat in Straatsburg

koeien21-05-2008 10:36 21-05-2008 10:36

Het rapport handelt over een nieuwe strategie voor diergezondheid voor de Europese Unie

MdV,

Voorkomen is beter dan genezen, luidt het motto van de Europese Commissie. Daar ben ik het helemaal mee eens. Haar strategie verdient daarom mijn steun. De uitgangspunten ‘samenwerken en communicatie' spreken mij aan. Tevens vind ik het goed om te werken aan vereenvoudiging en verduidelijking van de wetgeving.

In het bijzonder wil ik wijzen op vaccinatie. Daar sta ik volledig achter. Het massaal preventief doden van gezonde dieren moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Nederlandse boeren hebben in verleden ervaren hoe zulke maatregelen kunnen ingrijpen. Ik onderstreep de oproep in het verslag Wojciechowski om in dit verband maatregelen te nemen ter voorkoming van het opwerpen van handelsbarrières. Onzekerheid over afzetmogelijkheden van producten van gevaccineerde dieren moet echt worden voorkomen. Goede overheidscommunicatie over de onschadelijkheid deze producten is daarom van groot belang. Goed vaccinatiebeleid staat of valt immers met de bereidheid tot deelname van dierhouders aan deze vaccinatieprogramma's.

Diergezondheid en dierenwelzijn zijn belangrijke punten voor Europese burgers. Terecht. Daarom zou ik erop willen aandringen dit ook in WTO-verband in te brengen. Het kan niet zo zijn dat een goede strategie ondermijnd wordt door importen uit landen waar niet dezelfde verplichtingen gelden voor diergezondheid en dierenwelzijn als in de EU. Dit schaadt het vertrouwen van de consument en is slecht voor het draagvlak onder dierhouders en andere direct betrokkenen.

Met deze kanttekeningen kan ik instemmen met de voorgestelde strategie en dank ik de rapporteur voor zijn rapport.

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari