Inbreng Verplicht eigen risico: voorhangprocedure en stand van zaken

dinsdag 03 juni 2008 00:00

 

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met teleurstelling kennisgenomen van het besluit van de minister om hulpmiddelen pas in 2010 in de compensatieregeling op te nemen. De minister geeft aan dat het in 2008 nog niet mogelijk is om de compensatieregeling met hulpmiddelen uit te breiden, omdat de gegevens hieromtrent niet eenduidig door de zorgverzekeraars worden geregistreerd. Deze leden vragen de minister inzichtelijk te maken op welke gegevensregistratie hierbij precies wordt gedoeld? Is bij het in kaart brengen van de mogelijkheden om de compensatieregeling uit te breiden met hulpmiddelen ook aansluiting gezocht bij de gegevensregistratie op basis van de GPH code systematiek? Deze leden vragen de minister uitvoeriger aan te geven waarom het vooralsnog niet mogelijk is om de compensatieregeling al in 2008 met hulpmiddelen uit te breiden en daarbij ook expliciet de gegevensregistratie op basis van de GPH code systematiek te betrekken.

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari